2016

19 december 2016

Vi följer utvecklingen i DR Kongo

I dag löper den sittande presidenten Joseph Kabilas andra och sista mandatperiod ut. Något val för att hitta en efterträdare kan inte hållas förrän 2018, hävdar regeringen. Vi har fått mailkontakt med Doktor Denis Mukwege och följer utvecklingen i landet.

Enligt källor som The Guardian har marknaderna varit fulla med människor som försökt bunkra mat inför en julhelg som spås kantas av våldsamheter. Regeringen har stängt av internet och säkerhetsstyrkor genomför maktdemonstrationer som vägspärrar och kontroller.

Så här skrev Doktor Mukwege till vår kollega:

"Vi genomlever en svår tid i vår historia. Jag har gjort valet att stanna här på Panzi för att stötta de kvinnor som utsatts för våld och som för närvarande finns på sjukhuset." 

Man fruktar en lång period av instabilitet och de flesta utländska företag i landet har flugit hem sin personal. 

Vi försöker hålla kontakt med våra vänner på sjukhuset och följer utvecklingen.

 

15 december 2016

Globala Målen – Mission possible!

Om de Globala målen ska kunna nås till år 2030 krävs att aktörer från alla delar av samhället samarbetar, och näringslivet har en viktig roll att spela. Men det krävs både kunskap, resurser och inte minst motivation för att saker ska hända. Därför har vi i samarbete med Sida och motivation.se tagit fram en film som ger inspiration och konkreta verktyg för den som vill börja. Se den i dag!

Vi på Läkarmissionen ser stora fördelar i ett tätare samarbete mellan näringsliv och biståndsorganisationer. Genom att dela med oss av kunskap och inspiration hoppas vi kunna bidra till att företagsledare ökar sitt ansvarstagande ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv – vilket förbättrar förutsättningarna att nå de Globala målen.

Vi har därför under året sökt och i hård konkurrens fått medel från Sida för att sprida kunskap om de Globala målen till svenska företag i samarbete med ledarskapssajten motivation.se. Huvudaktiviteten i insatsen var en film som ger inspiration och konkreta verktyg till företag som vill relatera sin verksamhet till de Globala målen. Filmen hade premiär på galan Årets VD, där motivation.se lyfter fram goda förebilder i syfte att påverka ledarskapet i näringslivet i positiv riktning. Efter galan har filmen också publicerats i motivation.se:s olika kanaler, på Läkarmissionen.se och spridits i sociala medier.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill inleda ett samarbete!

 

Globala målen