8 december 2016

300 000 fick hjälp under 2015

300 000. Så många människor fick stöd av Läkarmissionens givare förra året. Bland dem fanns övergivna barn som fick en ny familj, analfabeter som fick lära sig läsa och skriva, fattiga kvinnor som kunde föda säkert på sjukhus och många fler. Läs mer i Läkarmissionens effektrapport 2016!

Läkarmissionen ger varje år ut en effektrapport, och nu har 2016 års rapport precis släppts. I den kan du läsa om hur vi arbetar och hur vi håller koll på våra 90-talet biståndsprojekt – och kanske viktigast av allt, hur vi vet att våra insatser ger effekt. Styckena nedan är klippta från sidan 9, där vi skriver om vad vi har åstadkommit:

"Sedan 1958 har Läkarmissionen förändrat framtiden för miljontals utsatta människor. Under 2015 stod Läkarmissionen som finansiär, helt eller delvis, till 90-talet biståndsprojekt med tillsammans omkring 300 000 deltagare. En och en halv miljon räknas som indirekt målgrupp, som även de får en positiv effekt av Läkarmissionens biståndsarbete. De olika insatsernas målsättningar har i de flesta fall uppnåtts och ibland med god marginal.

Varje enskild insats berör tiotals, hundratals, tusentals eller tiotusentals personer som har erbjudits, och tagit, en chans som kan förändra deras liv. De olika insatserna hjälper olika målgrupper att få rättigheter tillgodosedda på olika sätt. Att kunna läsa och skriva ökar möjligheterna till en tryggad försörjning, till att ta tillvara ens rättigheter och bli en aktiv del av samhället. De som i och med en spargrupp eller ett mikrolån kunnat starta en liten verksamhet och kan försörja sig själv och familjen slipper inte bara den vardagliga oron, utan får ofta råd att låta barnen gå i skola, och kanske kan spara till en bättre bostad. Rent vatten i byn räddar flickorna och kvinnorna från det hårda, och ofta riskfyllda, arbete som vattenhämtning innebär i Afrika. Samtidigt tryggar vattentillgången livsmedelsförsörjningen då byarna får helt nya möjligheter till odling. Sjukdomarna minskar också med närheten till rent vatten och förbättrad sanitet."