15 november 2016

Sida ökar stödet till länderna runt Tchadsjön

I dag nåddes vi av den goda nyheten att Sida kommer att ge ytterligare 95 miljoner i bistånd till länderna runt Tchadsjön (Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger), där befolkningen drabbats hårt av terrorgruppen Boko Harams härjningar. Läkarmissionen har sedan flera år ett samarbete med International Aid Service (IAS) i bland annat Tchad med att borra brunnar för att långsiktigt förse människor med rent dricksvatten.

Ministerrådet Robert Keller på Sveriges ambassad i Nigeria säger till Ekot att "Det är ungefär ett par miljoner människor som är internflyktingar. Det är hungersnöd inom en stor grupp av dessa människor så den humanitära situationen är väldigt allvarlig." Därför har Sida beslutat att ge ytterligare 95 miljoner kronor i år för mattransporter, mediciner och tak över huvudet till de som fått fly undan Boko Haram.

Läkarmissionen har sedan flera år ett samarbete med International Aid Service (IAS) i bland annat Tchad med att borra brunnar för att långsiktigt förse människor med rent dricksvatten. Tillsammans med Strömmestiftelsen stödjer vi också självhjälpsgrupper där kvinnor får utbildning och hjälp att starta enklare verksamheter som kan ge inkomster till familjen. De kommande åren kommer IAS även att arbeta med att plantera träd för att minska ökenspridningen i området.