15 april 2024

Upprop! Skriv under för alla kvinnors rätt till en säker förlossning.

Varje dag dör runt 800 kvinnor i världen till följd av sin graviditet eller förlossning*. Mest sårbara är unga flickor och kvinnor som lever i fattigdom, på landsbygden eller som befinner sig på flykt. Vi vet att 9 av 10 dödsfall skulle kunna undvikas med rätt vård. Regeringen behöver prioritera sjukvård i biståndet och därmed rätten till säkra förlossningar.

 

Alla kvinnor ska ha rätt till en säker förlossning!

Hjälp oss att nå 5000 underskrifter. Skriv under uppropet idag.

 

SKRIV UNDER HÄR

 

Läkarmissionen har sedan starten arbetat för att kvinnor ska ha rätt till en säker förlossning. Förra året kunde vi hjälpa 4147 kvinnor att föda tryggt på sjukhus, men det är långt ifrån alla de kvinnor som skulle behövt hjälp.

Minskad mödradödlighet är ett av FN:s globala mål. Enligt världens ledare ska ingen kvinna år 2030 behöva dö av sin graviditet, av orsaker som går att förhindra. Och för att nå dit, måste regeringen prioritera sjukvården i biståndet nu.

Varje år föder miljontals kvinnor barn utan någon hjälp från en barnmorska eller annan vårdpersonal. Bara ca 40 % av världens alla förlossningar sker på sjukhus. I de länder där flest kvinnor föder barn hemma är också mödradödligheten som högst.

Vi vill att alla kvinnor ska ha möjlighet till:

  • Kompetent vårdpersonal – erfarna förlossningsläkare, barnmorskor och sjuksköterskor.
  • Utrustning och mediciner - livräddande vid komplikationer under förlossningen.
  • Information och utbildning – kunskap om och tillgången till förlossningsvård.
  • Eftervård - för återhämtning och att upptäcka problem tidigt.
  • Ekonomiskt tillgänglig förlossningsvård - lika för alla kvinnor oavsett socioekonomisk bakgrund.

 

Läs mer om hur vi jobbar med säkra förlossningar

 

*Fakta WHO, Världshälsoorganisationen.