2024

24 juni 2024

Överlämning av namnupprop för alla kvinnors rätt till en säker förlossning

Onsdagen den 19 juni fick vi på Läkarmissionen möjlighet att lämna över alla namnunderskrifter från det uppropet vi gjorde under april och maj, till sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson utanför ett somrigt Rosenbad i Stockholm.

 

 

Från Läkarmissionen var det Isabella Olsson, ansvarig för vårt påverkansarbete och Hanna Rosell insamlings och kommunikationsansvarig som lämnade över namnen. Vi fick även tid att prata mer om vårt upprop och arbete i världen. Fokus hamnade, inte överraskande, kring sjukvård och hälsa.

Vi ser liksom Acko att det finns ett ökat intresse i Sverige att bidra till andra delar av världen. Säkra förlossningar är något som ligger många kvinnor varmt om hjärtat. Det finns utmaningar även inom svensk förlossningsvård, men likväl kan vi sätta oss in i andra kvinnors situation i exempelvis Kongo och Tanzania. Kvinnor i Sverige får mer och mer kunskap om sina rättigheter inom förlossningsvården och en positiv effekt av detta blir att kvinnor ställer mer krav, på allt från eftervård till hur man faktiskt vill ha sin förlossning. På samma sätt jobbar vi i andra länder med att utbilda kvinnor i deras rättigheter.

 

 

Vi berättade även om vårt arbete med Dr Denis Mukweges holistiska vårdmodell, även kallad Panzimodellen. Modellen innebär att kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld får hjälp till fysisk, psykisk och själslig läkning och juridisk hjälp. De får även hjälp med utbildning eller arbete för att kunna försörja sig själva och sina barn.

Tidigare i år var personal från Kongo på plats i Ukraina för att dela modellen, erfarenheter och lärdomar. I och med kriget i Ukraina utsätts många kvinnor för krigsrelaterade sexualbrott där den utarbetade modellen kan göra stor skillnad för kvinnorna.

 

17 juni 2024

Läkarmissionen i Almedalen 2024

Läkarmissionen anordnar och deltar i flera viktiga samtal under Almedalsveckan, med Sidas Generaldirektör Jakob Granit och andra framstående aktörer. Vi utlovar dynamiska diskussioner där vi delar insikter, utmanar idéer och bryter silos bland olika sektorer likväl perspektiv.

Under Almedalsveckan 2024 diskuterar vi Sveriges och EU:s roll i bortglömda kriser, om det går att mäta kvalitet i biståndet, bevarandet av mångfald och särart i den nya civilsamhällespolitiken, och såklart hur världens utsatta påverkas av reformagendan för Sveriges biståndspolitik.

Nedan finner du samtliga programpunkter. Vi ser fram emot att träffa dig på plats!


Onsdag 26 juni

12:00 - 12:45: Går det att mäta kvalitet i svenskt bistånd?

I regeringens reformagenda för biståndet lyfts tydligare krav på resultat, effektivitet, långsiktighet och transparens fram som en central prioritering. Krav på uppföljning och resultatredovisning utpekas som särskilt avgörande. Men vad innebär egentligen kvalitet i biståndet och går det att mäta?

Länk för livesändning: https://almedalsveckanplay.info/70962

Plats: Donnersgatan 6, "Donnersgatan 6, Hansaplatsen"

Arrangör: Läkarmissionen / LM International

Medverkande:

 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen / LM International
 • Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
 • Jan Pettersson, Managing Director, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
 • Arvinn Gadgil, Chef för Global Policy Center for Governance, United Nations Development Programme
 • Isabella Olsson (moderator), Global påverkanschef, Läkarmissionen / LM International

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

14:00 - 14:45: Självständighetens pris – när staten byter skepnad

Vad är slutmålet med omstöpningen av civilsamhällespolitiken? Hur behålls mångfalden i det som sker nu? Vad kan sägas och göras utan att pekas ut som en samhällsfara eller betraktas som maktens förlängda arm? Har civilsamhället varit för aningslöst i sitt beroende av statliga medel?

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Medverkande:

 • Erik Amnå, professor em i statskunskap, Örebro universitet, demokratiforskare, statlig utredare
 • Malpuri Groth, vice generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
 • Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia
 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen/LM International
 • Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

16:30 - 17:15: Dold agenda eller öppna kort - har Sverige övergett Agenda 2030 och de globala målen?

Sveriges hållbarhetsarbete och utrikespolitik har lagts om kraftigt under det senaste året. Vad händer med värdens hälsa när Sveriges både hållbarhetsarbete och utrikespolitik förändras? Finns det synergier mellan Agenda 2030 och reformagendan för bistånd?

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B22"

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Medverkande:

 • Mats Målqvist, Moderator, Professor i global hälsa, Svenska Läkaresällskapet och Uppsala Universitet
 • Janine Alm Ericson, Talesperson för ekonomi, bistånd och jämställdhet, Miljöpartiet
 • Isabella Olsson, Head of Global Advocacy, Läkarmissonen

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 


Torsdag 27 juni

09:00 - 09:45: Bortglömda kriser – hur kan Sverige och EU bidra?

Trehundra miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd och skydd. När världssamfundets och medias blickar riktas mot Ukraina och Palestina blir konsekvenserna för människor i de bortglömda kriserna förödande. Hur bör Sverige och EU agera för att svara upp mot alltmer komplexa kriser?

Plats: Hamnplan, H200, "FN-torget"

Arrangör: UNICEF Sverige, Act Svenska kyrkan, Läkarmissonen

Medverkande:

 • Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
 • Erik Lysén, Chef, Act Svenska kyrkan
 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen
 • Lotta Sylwander, Chef för program och påverkan, UNICEF Sverige

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

14:00 - 15:00: Största förändringen av biståndet någonsin - hur påverkas världens utsatta?

Regeringen och samarbetspartiet SD omformar svenskt bistånd genom fokus på företagssamarbeten och Sveriges närområde, men reformen har mött stark kritik. Ökad effektivitet, enligt regeringen. Risk för att fattiga och utsatta glöms bort, enligt stora delar av civilsamhället.

Plats: Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén

Arrangör: (G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen

Medverkande:

 • Steven Crosson, moderator, ledarskribent, Tidningen Dagen
 • Morgan Johansson, riksdagsledamot och vice ordf utrikesutskottet, Socialdemokraterna
 • Niclas Lindgren, direktor, PMU
 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 


 

Har du frågor om våra seminarier eller vill boka in ett möte i Almedalen för eventuellt samarbete?

Välkommen att kontakta Isabella Olsson, Head of Global Advocacy isabella.olsson@lminternational.org eller på +46 764 929 650.

Missa inte att följa vår bevakning på Twitter: @Lakarmissionen

Och på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/263287/admin/feed/posts/