24 juni 2024

Överlämning av namnupprop för alla kvinnors rätt till en säker förlossning

Onsdagen den 19 juni fick vi på Läkarmissionen möjlighet att lämna över alla namnunderskrifter från det uppropet vi gjorde under april och maj, till sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson utanför ett somrigt Rosenbad i Stockholm.

 

 

Från Läkarmissionen var det Isabella Olsson, ansvarig för vårt påverkansarbete och Hanna Rosell insamlings och kommunikationsansvarig som lämnade över namnen. Vi fick även tid att prata mer om vårt upprop och arbete i världen. Fokus hamnade, inte överraskande, kring sjukvård och hälsa.

Vi ser liksom Acko att det finns ett ökat intresse i Sverige att bidra till andra delar av världen. Säkra förlossningar är något som ligger många kvinnor varmt om hjärtat. Det finns utmaningar även inom svensk förlossningsvård, men likväl kan vi sätta oss in i andra kvinnors situation i exempelvis Kongo och Tanzania. Kvinnor i Sverige får mer och mer kunskap om sina rättigheter inom förlossningsvården och en positiv effekt av detta blir att kvinnor ställer mer krav, på allt från eftervård till hur man faktiskt vill ha sin förlossning. På samma sätt jobbar vi i andra länder med att utbilda kvinnor i deras rättigheter.

 

 

Vi berättade även om vårt arbete med Dr Denis Mukweges holistiska vårdmodell, även kallad Panzimodellen. Modellen innebär att kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld får hjälp till fysisk, psykisk och själslig läkning och juridisk hjälp. De får även hjälp med utbildning eller arbete för att kunna försörja sig själva och sina barn.

Tidigare i år var personal från Kongo på plats i Ukraina för att dela modellen, erfarenheter och lärdomar. I och med kriget i Ukraina utsätts många kvinnor för krigsrelaterade sexualbrott där den utarbetade modellen kan göra stor skillnad för kvinnorna.