16 april 2024

SÄKER FÖRLOSSNING - en mänsklig rättighet

Minskad mödradödlighet är ett av FN:s globala mål och rätten till hälsa är en fundamental mänsklig rättighet. År 2030 ska ingen kvinna behöva dö av sin graviditet, av orsaker som går att förhindra. Läkarmissionen arbetar för att alla kvinnor ska ha rätt till en säker förlossning!

Under 2023 hjälpte vi:

4147 kvinnor att få föda tryggt på sjukhus, i närvaro av kvalificerad och erfaren sjukvårdspersonal. Av dem förlöstes 1719 barn med kejsarsnitt.

 

Varje dag dör runt 800 kvinnor i världen till följd av sin graviditet eller förlossning. En siffra som är oacceptabelt hög! Vi vet att:

  • 9 av 10 dödsfall skulle kunna undvikas med rätt vård.
  • Bara ca 40 % av världens alla förlossningar sker på sjukhus.
  • I de länder där flest kvinnor föder barn hemma är också mödradödligheten högst.
  • Mest sårbara är unga flickor och kvinnor som lever i fattigdom, på landsbygden eller som befinner sig på flykt.

 

Hur jobbar Läkarmissionen för säkra förlossningar?

Läkarmissionen har lång erfarenhet av att arbeta med mödra- och förlossningsvård och kvinnors rätt till säkra förlossningar. Under 2023 kunde vi hjälpa:
 

  • 4147 kvinnor att få föda tryggt på sjukhus, i närvaro av kvalificerad och erfaren sjukvårdspersonal. Av dem förlöstes 1719 barn med kejsarsnitt.
  • Vi stöttar sjukhus i Kongo och Tanzania som tar emot och erbjuder kvinnor i de omkringliggande byarna möjlighet att föda på sjukhus i stället för hemma. Kvinnorna erbjuds mödravård, assisterad förlossning, eftervård och sjukhusen stöttas med nödvändig utrustning och medicin. Dessutom stödjer vi utbildningar för barnmorskor i Kongo och för vårdpersonal i Tanzania.

DR Kongo - I DR Kongo är både mödra- och spädbarnsdödligheten bland de högsta i världen. I över 20 år har Läkarmissionen stöttat förlossningsavdelningen på Panzisjukhuset i Bukavu Till Panzisjukhuset kommer kvinnor långväga ifrån för att föda sina barn i en säker miljö, med kompetent sjukvårdspersonal. Sjukhuset har också en neonatalavdelning som kan rädda livet på för tidigt födda barn. Kvinnorna får eftervård, utbildning inom familjeplanering och barnen får en vaccinationsplan innan familjen lämnar sjukhuset. 

I DR Kongo driver Läkarmissionen också ett digitaliseringsprojekt för att registrera nyfödda barn som syftar till att gravida mammor och barn får vaccin och rätt vård. På Panzisjukhuset finns idag den enda utbildningen för barnmorskor i landet.

Tanzania - På Nkingasjukhuset i Tanzania stödjer Läkarmissionen en förlossningsavdelning där cirka 2500 barn föds varje år. Där ingår konsultation och mödravård, vård för för tidigt födda barn och möjlighet till kejsarsnitt.

 

 

Utbildning för barnmorskor Kongo

Läkarmissionen stöttar den första barnmorskeutbildningen på universitetsnivå i Kongo. Utbildningen startade år 2022 av professor Marie Berg, vid Göteborgs universitet. Marie har i alla år, både i Sverige och i Kongo, lyft barnmorskans roll och vikten av god mödra- och förlossningsvård. Och idag är hon en av Läkarmissionens huvudmän.


Barnmorskeutbildningen bedrivs vid UEA, Evangelical University in Africa, i Bukavu, DR Kongo och har Panzisjukhuset som universitetssjukhus. Läkarmissionen har stöttat både i planeringen, uppstarten och genomförandet av utbildningen. I år tog den första klassen med 28 studenter barnmorskeexamen.Vill du ge en kvinna i utsatthet möjlighet till en säker och trygg förlossning?


Köp en säker förlossning här

 


Vill du vara med i arbetet att stötta kvinnor med säkra förlossningar i världen året om?


Bli månadsgivare här