4 september 2019

Mäklarringen bygger hus åt flyktingar

Mäklarringen har stöttat barn i utsatthet genom Läkarmissionen sedan 2013. Nu tar man nästa steg i det viktiga samarbetet. I höst börjar nämligen Mäklarringen bygga hus i flyktingläger i Uganda, i syfte att ge att ge familjer på flykt tak över huvudet.

Cirka 95 000 flyktingar har flytt från stridigheterna i DR Kongo till västra Uganda och hamnat i flyktinglägret Kyangwali. Flyktingarna vågar inte återvända till sina hem i Kongo utan försöker att återuppbygga sina hem i Kyangwali. Och det är här Mäklarringen kommer in i bilden. 

 

Mäklarringen finansierar två typer av hus i lägret. Ett enrumshus kostar 10 000 kronor att bygga och ett tvårumshus kostar 18 000 kronor. Man använder sig av handgjort och lokalt producerat tegel och murbruk, takplåt, spik och ventilationstegel. När allt material finns på plats tar det ungefär en vecka att färdigställa ett hus. 

 

Husen ger en tryggare bas för familjer som tvingats fly och är en viktig insats.Tack för att du är med och återuppbygger hem i Uganda!