6 januari 2020

Community-Led Total Sanitation bidrar till långsiktig beteendeförändring

En av tre personer lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet och värdig hygien. Det finns flera projekt som arbetar aktivt för att lösa detta akuta problem. Community-Led Total Sanitation är en metod som har utvecklats med målet att bidra till långsiktig beteendeförändring.

“Denna kunskap är bättre än pengar, för den kommer leva vidare”

   / Invånare i Faare, Guérédaregionen, Chad

CLTS (Community-Led Total Sanitation) är en metod som har utvecklats för att få folk att upphöra med öppen avföring. På landsbygden är bristen på sanitet vanligt förekommande och orsakar hälsoproblem för invånarna. En särskilt utsatt grupp är flickor och kvinnor som traditionellt ansvarar för familjens vattenförsörjning, och som ofta finner det omöjligt att hitta ”privata toalettmöjligheter” utanför byn. Det är ganska vanligt att kvinnor utför sina behov utanför byn enbart i gryningen och i skymningen. 

CLTS har förändrat livet för människor runt om i världen och bidrar till att förhindra sjukdomar som kolera och diarré. Det bidrar även till kvinnors frigörelse då de har möjlighet att gå på toa närhelst de behöver under dagen. Metoden är mycket kostnadseffektiv och engagerar samhällen till att själva bygga latriner och sanitära faciliteter för den egna familjens behov. När en by gemensamt kommit överens om att upphöra med öppen avföring utfärdar myndigheterna ett ODFV (Open Defecation Free Village) certifikat. 

Så hur går det till när metoden används? Ett lokalt team skickas till en by för att tillsammans med invånarna analysera den sanitära situationen. Teamet tar med byinnevånarna på en rundvandring och kartlägger var den öppna avföringen sker. De illustrerar även hur detta förorenar vattnet i floden (varifrån de hämtar sitt dricksvatten) vilket ofta leder till starka reaktioner. Målet är att få invånarna att själva komma till insikt genom aktiva samtal och spridning av kunskap om hälsoriskerna med öppen avföring. Slutligen får invånarna instruktioner om hur de själva kan konstruera latriner med lokalt material som gräs och bambu. Natural leaders väljs också ut för att projektleda arbetet med målet att bli fria från öppen avföring. 

CLTS leder inte bara till att spridningen av sjukdomar minskar kraftigt och långsiktig beteendeförändring. Det leder även till samhällen med stärkt självaktning som själva tar makten över sin situation. Läkarmissionen genomför detta program sedan flera år i ett flertal länder bl.a. Niger, Chad, Sudan och Sydsudan.  

Källa: Globalamalen.se