2019

6 januari 2020

Community-Led Total Sanitation bidrar till långsiktig beteendeförändring

En av tre personer lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet och värdig hygien. Det finns flera projekt som arbetar aktivt för att lösa detta akuta problem. Community-Led Total Sanitation är en metod som har utvecklats med målet att bidra till långsiktig beteendeförändring.

“Denna kunskap är bättre än pengar, för den kommer leva vidare”

   / Invånare i Faare, Guérédaregionen, Chad

CLTS (Community-Led Total Sanitation) är en metod som har utvecklats för att få folk att upphöra med öppen avföring. På landsbygden är bristen på sanitet vanligt förekommande och orsakar hälsoproblem för invånarna. En särskilt utsatt grupp är flickor och kvinnor som traditionellt ansvarar för familjens vattenförsörjning, och som ofta finner det omöjligt att hitta ”privata toalettmöjligheter” utanför byn. Det är ganska vanligt att kvinnor utför sina behov utanför byn enbart i gryningen och i skymningen. 

CLTS har förändrat livet för människor runt om i världen och bidrar till att förhindra sjukdomar som kolera och diarré. Det bidrar även till kvinnors frigörelse då de har möjlighet att gå på toa närhelst de behöver under dagen. Metoden är mycket kostnadseffektiv och engagerar samhällen till att själva bygga latriner och sanitära faciliteter för den egna familjens behov. När en by gemensamt kommit överens om att upphöra med öppen avföring utfärdar myndigheterna ett ODFV (Open Defecation Free Village) certifikat. 

Så hur går det till när metoden används? Ett lokalt team skickas till en by för att tillsammans med invånarna analysera den sanitära situationen. Teamet tar med byinnevånarna på en rundvandring och kartlägger var den öppna avföringen sker. De illustrerar även hur detta förorenar vattnet i floden (varifrån de hämtar sitt dricksvatten) vilket ofta leder till starka reaktioner. Målet är att få invånarna att själva komma till insikt genom aktiva samtal och spridning av kunskap om hälsoriskerna med öppen avföring. Slutligen får invånarna instruktioner om hur de själva kan konstruera latriner med lokalt material som gräs och bambu. Natural leaders väljs också ut för att projektleda arbetet med målet att bli fria från öppen avföring. 

CLTS leder inte bara till att spridningen av sjukdomar minskar kraftigt och långsiktig beteendeförändring. Det leder även till samhällen med stärkt självaktning som själva tar makten över sin situation. Läkarmissionen genomför detta program sedan flera år i ett flertal länder bl.a. Niger, Chad, Sudan och Sydsudan.  

Källa: Globalamalen.se

19 november 2020

20 år med Aktion Julklappen!

På Grevåkerskolan i Hammerdal utanför Östersund jobbar Maria Roos och Laila Sandqvist. Det är en av de skolor som varit med i Aktion Julklappen sedan starten.

"Jag såg en annons i en tidning där 1998-99. På den tiden hade barnen med sig julklappar till skolan som de bytte med varandra, men jag ville göra något annorlunda. Så när vi hittade informationen om Aktion Julklappen bestämde vi oss för att vara med", säger Maria Roos.

I Aktion Julklappen skaffar barnen ett paket med ett bestämt innehåll som de slår in. Paketen innehåller till exempel kritor, ritblock, tandborste, tablettask och en personlig hälsning. Paketen skickas sedan till östra Europa där Läkarmissionens samarbetspartner delar ut dem. I Hammerdal är det nästa generation som tar över. Vissa som var med som barn har blivit egna föräldrar. En av anledningarna till att skolan fortfarande är med, är att de tycker att Aktion Julklappen är en bra övning i empati.

"Det är en väldig glädje för barnen vill verkligen vara med och göra något för andra. Det är viktigt att värdesätta vad man har själv och att allt inte bara handlar om vad jag själv ska få", säger Laila.

De använder sig också mycket av hemsidan och visar gärna de filmer som görs för eleverna. "Det tycker vi nog är det mest fantastiska, gensvaret med filmerna. Det gör att barnen förstår mer och Aktion Julklappen går från abstrakt till konkret", säger Maria.

I början vad det mest de äldre eleverna som var med, men med åren har det breddats och nu gör även förskoleklasserna paket. Skolpersonalen har naturligtvis förändrats dessa tjugo år, men det har alltid funnits någon eller några i personalgruppen som varit drivande.

"För oss har Aktion Julklappen blivit en tradition. Som Kalle Anka på julafton. Men åren går så fort. ”Är det redan dags för Aktion Julklappen igen”. Ska vi orka? Men det gör vi!" säger Laila. "Vi skulle ju vilja göra något storslaget för att fira 20-årsjubileum, men så kommer verkligheten ikapp där det är mycket som ska hinnas med. Vi sätter alltid ett realistiskt mål när det gäller antalet julklappar. Men vi blir förvånade över givmildheten hos alla inblandade!" säger Maria.

 

Läs mer och anmäl dig här!

 

Har du inte möjlighet att delta i Aktion Julklappen men vill vara med och skänka julklappar till välgörenhet så kan du göra det via vår gåvoshop!