8 juni 2016

Radiohjälpen stöttar Panzi

Panzisjukhuset i DR Kongo har en viktig funktion i den svåra humanitära situation som råder i landet. Nu går Radiohjälpen, som stödjer Läkarmissionen, in med medel för att minska barn- och mödradödligheten. Insatserna handlar om att ge kvinnor säkra förlossningar, att hjälpa för tidigt födda barn och undernärda barn. Föräldrarna får också information om, och hjälp med, familjeplanering.

Panzisjukhuset