14 juli 2016

Insats mot zika med stöd av Radiohjälpen

Läkarmissionen får stöd av Radiohjälpen i arbetet med att förhindra spridningen av zikavirus och andra myggburna sjukdomar hos utsatta grupper i Brasilien. Insatsen handlar om informationsspridning och utdelning av myggnät och myggmedel.

Zikaviruset har tidigare inte funnits i Brasilien. De första fallen identifierades för lite över ett år sedan. På kort tid har zika nått epidemiska proportioner i Brasilien med cirka 1,5 miljoner identifierade fall under år 2015. Zikaviruset orsakar feber, utslag och ledvärk och har tidigare ansetts som ett relativt ofarligt virus. Ett möjligt samband mellan mikrocefali (en allvarlig och sällsynt missbildning) och zika upptäcktes först förra året. Brasilien har sedan början av år 2015 haft nästan 4 000 fall av mikrocefali (jämfört med mindre än 150 fall 2014).

Fattigdom, bristande vattenförsörjning och svaga offentliga hälso- och sjukvårdssystem är alla riskfaktorer som ökar spridningen av de myggburna sjukdomarna som är vanliga i låginkomstsamhällen. Zika sprids av samma myggor som bär denguevirus. Spridningen underlättas av de bristande sanitära förhållanden som är vanliga i fattiga områden som Brasiliens favelas, till exempel att befolkningen lagrar vatten i oövertäckta hinkar, behållare och flaskor. I dessa vattenansamlingar lägger myggorna sina ägg.

En ytterligare sårbarhetsfaktor för favelornas fattiga invånare är att de saknar ekonomiska möjligheter att betala för myggnät, myggmedel och andra former av skydd. Myggnät är dyra och öppna fönster är nästan ett måste under den varma sommaren.

Områderna Mandacarú and Kelson i Maré-favelan är i fokus för Läkarmissionens insats, som handlar om informationsspridning och utdelning av myggnät och myggmedel. Radiohjälpen ger ett viktigt stöd.