29 december 2015

Hjälpen når fram till Syrien

Tusentals personer har hittills fått hjälp med sanitet, avlopp och vattenförsörjning.

De allra flesta som drivits på flykt från sina hem i Syrien är fortfarande kvar i landet. När många människor samlas i byar eller informella flyktingläger så blir de grundläggande funktionerna viktiga. Som sopor, vatten och toaletter. Det kan låta konstigt att man hjälper människor på flykt med toaletter, men sanitet är nästan lika viktigt som vatten. Annars är risken för sjukdom och smittspridning stor. 

Läkarmissionen har tillsammans med ADRA Sverige, ADRA Danmark och Sida kunnat ge 8100 personer bland internflyktingar och lokalbefolkning hjälp med bland annat soptunnor och sopcontainrar. Avlopp, vattenförsörjning och möjlighet att lagra vatten är också områden som är prioriterade och i många fall åtgärdade.

Tack för att du bidrar!