17 november 2021

World Humanitarian Day 2021

Den 19 augusti är det World Humanitarian Day och i år handlar dagen om att belysa klimatkrisen och människorna som drabbas hårt av den.

Den 9 augusti publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin första klimatrapport på åtta år. Rapporten slår tydligt fast att mänsklig aktivitet orsakar klimatförändringar, som i sin tur skapar extremt väder som värmeböljor, kraftigt regnoväder och torka. Vi kommer troligen att nå 1,5 graders uppvärmning av planeten redan inom 20 år. Vi har inte tid att vänta. Det är dags för oss alla att kavla upp ärmarna och inse att planetens hälsa är grunden för vår gemensamma överlevnad.

I Sverige svarar hushållen för nästan hälften av de utsläpp som påverkar klimatet. Allt du gör för planetens hälsa har således stor betydelse. Det spelar stor roll vad och var du handlar, vad du äter, hur du reser, vilken temperatur du har inomhus, hur mycket du har dina lampor tända. Ja, ni förstår poängen. Om du dessutom har möjlighet att ersätta kortare bilresor med en promenad eller cykeltur så minskar utsläppen av koldioxid än mer samtidigt som din egen hälsa påverkas positivt.

I redan utsatta delar av världen, i länder som Sydsudan och Niger, kan vi direkt se med våra egna ögon hur effekterna bli särskilt allvarliga då ytterligare torka i redan torra områden driver människor på flykt undan vattenbrist och svält. Det är därför vi tillsammans med andra svenska och internationella humanitära aktörer nu i augusti står bakom World Humanitarian Day. Där lyfter vi särskilt klimatkrisens påverkan på de allra mest sårbara, kvinnor och barn på flykt. För att undvika fler humanitära katastrofer så behöver många utvecklingsländer stöd att anpassa sig till klimatets förändring. 

På grund av klimatförändringarna riskerar också miljontals människor en sämre hälsa när insekter och sjukdomar sprider sig. En direkt konsekvens som vi ser i många av våra projekt är att tillgången på dricksvatten försämras och många växter och djur hotas av utrotning när deras livsmiljöer förändras så snabbt att de inte hinner anpassa sig. För oss på Läkarmissionen är det därför tydligt att planetens och människors rätt till hälsa hänger nära samman. Låt oss därför leva livet utifrån att allt vi gör för planetens hälsa spelar roll.

Josephine Sundqvist, generalsekreterare på Läkarmissionen