2021

17 november 2021

Barn funkar olika – och alla ska ha samma rättigheter!

Men så ser det inte ut i världen. Visste du att barn med funktionsnedsättning ofta nekas sina grundläggande rättigheter?

Faktum är att nio av tio barn med funktionsnedsättning inte får en skolgång anpassad efter deras behov. I länder som Etiopien, Sudan och Somalia är det 90 % barn med funktionsnedsättning som inte ens går i skolan. Att barnen nekas skolgång och hamnar utanför samhället, hålls inlåsta och gömda är inte ovanligt då de räknas som en börda för omgivningen.

Att förändra människors attityder kring barnen är ett viktigt steg i rätt riktning, först då kan barnen få sina rättigheter tillgodosedda. I Etiopien jobbar vi på Läkarmissionen med initiativ som bidrar till barnens rätt till anpassad utbildning. Och vi ser fantastiska resultat! Människors attityder förändras när de ser hur mycket barnen lär sig när de får rätt stöd. Föräldrar som tidigare skämdes för sina barn blir stolta. Alla kan lära sig – bara de får chansen!

Den 6-7 december kommer Läkarmissionen medverka i Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg och lyfta vikten av inkluderande utbildning för alla världens barn. Årets tema är Demokrati + Mänskliga rättigheter = sant!

Läs mer om Mänskliga Rättighetsdagarna här

 

3 november 2021

DEN BÄSTA FARSDAGSPRESENTEN!

Känner du en pappa som inte önskar sig något särskilt till fars dag? I så fall har vi ett riktigt bra tips! Ge honom en present som betyder att ett föräldralöst barn i Sydafrika får växa upp med en lika kärleksfull och trygg förebild i sitt liv.

Till vårt center i Sydafrika kommer små och stora barn som har utsatts för övergrepp, missbruksmiljöer eller där föräldrarna har dött i AIDS eller övergivit barnen. Vår partner jobbar hårt för att alla små ska få komma till en ny familj, med villkorslös kärlek och trygghet.

Hylla en pappa, oavsett om han är biologisk- adoptiv- eller bonuspappa, med en farsdagspresent som gör skillnad, på riktigt.

SWISH: Du kan swisha 150 kronor till nummer 90 00 217 och ladda ned gåvokortet genom att klicka här. Eller välja att betala med kort eller inbetalningskort i vår gåvoshop