17 november 2021

Barn funkar olika – och alla ska ha samma rättigheter!

Men så ser det inte ut i världen. Visste du att barn med funktionsnedsättning ofta nekas sina grundläggande rättigheter?

Faktum är att nio av tio barn med funktionsnedsättning inte får en skolgång anpassad efter deras behov. I länder som Etiopien, Sudan och Somalia är det 90 % barn med funktionsnedsättning som inte ens går i skolan. Att barnen nekas skolgång och hamnar utanför samhället, hålls inlåsta och gömda är inte ovanligt då de räknas som en börda för omgivningen.

Att förändra människors attityder kring barnen är ett viktigt steg i rätt riktning, först då kan barnen få sina rättigheter tillgodosedda. I Etiopien jobbar vi på Läkarmissionen med initiativ som bidrar till barnens rätt till anpassad utbildning. Och vi ser fantastiska resultat! Människors attityder förändras när de ser hur mycket barnen lär sig när de får rätt stöd. Föräldrar som tidigare skämdes för sina barn blir stolta. Alla kan lära sig – bara de får chansen!

Den 6-7 december kommer Läkarmissionen medverka i Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg och lyfta vikten av inkluderande utbildning för alla världens barn. Årets tema är Demokrati + Mänskliga rättigheter = sant!

Läs mer om Mänskliga Rättighetsdagarna här