4 november 2021

After Work i vår digitala studio

Varmt välkommen på after work i Läkarmissionens digitala studio onsdagen 17 november klockan 16-18. Vi kombinerar praktiska och digitala erfarenheter med innovativ dialog på temat digital transformation och Agenda 2030.

  • Hur kan vi använda digitala studios för att lyfta fram fler röster i biståndsdebatten
    och för att främja klimatsmarta alternativ?

  • Hur kan digital transformation i stort användas mer effektivt
    i svenska biståndsinsatser och hur kan den digitala studion vara ett verktyg för aktörer i våra
    samarbetsländer?

  • Vilka är de bästa tekniska lösningarna och hur ser konstruktionsprocessen ut?

Dessa är några av frågorna våra panelister reflekterar över innan vi bjuder in er till vår studio för visning och vidare dialog.

Här hittar du inbjudan med våra panelister och mer information om kvällen

Anmäl ditt intresse till isabella.olsson@lakarmissionen.se
Observera att antalet platser är begränsat.