17 november 2021

Kvinnor över hela världen har alltid kämpat för sina rättigheter!

Den 8 mars, uppmärksammades Internationella kvinnodagen världen över. För 44 år sedan, år 1977 instiftades dagen officiellt av FN. Idag och varje dag, året runt, fortsätter vi kämpa för världens kvinnor.

                            

 

De mänskliga rättigheterna gäller för världens totala befolkning, män och kvinnor – inte bara för hälften. Alla har rätt till ett liv fritt från våld, slaveri och diskriminering. Alla har rätt till utbildning; att äga mark; att rösta; att tjäna en rättvis och lika lön, oavsett vilket kön man har. 

Våld mot kvinnor förekommer överallt i världen. Statistik visar att en av tre flickor som föds kommer att utsättas för någon form av våld under sin livstid och som ensamstående kvinna kan motstånd mot våld öka risken för att utsättas för stigma – och ännu mer våld. Det är oacceptabelt och måste upptäckas, bekämpas och stoppas. Tillsammans med människor som Denis Mukwege, som så outtröttligt kämpar varje dag för kvinnor, måste vi vara med i kampen och använda våra röster. För trygghet ska aldrig vara ett privilegium för ett endast fåtal utvalda, det är allas rätt. 

 

Men att skapa förändring är möjligt!

Vi vill berätta om Therese Nizigiyimana. Hon är medlem i en sparande och låneförening som heter DUFASHANYE (Låt oss hjälpa varandra) där hon kunde få ett litet lån. Lånet gjorde det möjligt för henne att köpa två grisar som i sin tur födde fler smågrisar. Efter att ha sålt några grisar kunde hon betala tillbaka lånet och köpa en bit odlingsmark  till motsvarande nästan 260 USD. Detta är mycket ovanligt i hennes fattiga samhälle där mark normalt ägs av män.

Innan hon gick med i programmet var hon analfabet och kände sig desperat. Liksom många kvinnor i hennes område betraktades hon som underlägsen mannen - och till ingen nytta. Men när hon började spara och göra affärer ökade hennes självförtroende. När hon köpte marken insåg Theresas man hur viktigt hennes bidrag till familjens försörjning var. Plötsligt började han ge henne mer inblick och mandat i viktiga familjebeslut. Theresa är idag utbildad, hon äger mark och hon är inte längre diskriminerad. 

- Det jag är stolt över är att se hur min man och mina grannar värdesätter mig nu, och att människor kommer för att be om min hjälp. Många vill ha råd om hur de ska utveckla sina företag eller hur de ska förbättra familjens ekonomiska situation.