29 november 2023

Vi finns med under förhandlingarna på COP28

COP28 är den 28:e internationella klimatkonferensen med medlemsstater från Förenta Nationerna. Detta globala forum möjliggör en dialog mellan beslutsfattare, den offentliga och privata sektorn, civilsamhället samt forskare och är helt avgörande i kampen mot klimatförändringar, särskilt i år då åtagandena från Parisavtalet 2015 ska utvärderas.

I samband med konferensen strävar vi på Läkarmissionen efter att främja inkluderingen av lokala samhällen och religiösa aktörer. Vi vill se klimatanpassning som leds på lokal nivå, stärkt motståndskraft i samhällen och involvering av religiösa aktörer och institutioner i arbetet mot klimatförändringarna. Det är institutioner och aktörer som har högt förtroende och inflytande hos den lokala befolkningen och som därför kan bidra till positiv förändring.

CONCORD Sverige har tillsammans med sina medlemsorganisationer publicerat ett uttalande inför COP28 med uppmaningar till den svenska regeringen och EU: minska koldioxidutsläppen och fasa ut fossila bränslen, säkra klimatfinansiering för de mest utsatta, bidra till meningsfullt deltagande och inkluderande beslutsfattande samt att tackla klimat- och naturkriserna tillsammans och inte som två skilda problem. Läs mer här:

Valet av Dubai som värdnation för COP28 har utlöst en debatt om det civila samhällets deltagande efter kritik mot landets miljöpolitik och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Läkarmissionen väljer dock att delta för att lyfta in röster och perspektiv från Läkarmissionens lokala arbete ute i världen.

Vårt deltagande vid COP28 innebär inte stöd för värdnationens politik och vi uppmanar till opartiskt ledarskap och respekt för de mänskliga rättigheterna.