2 mars 2023

Vår generalsekreterare i spännande panelsamtal

Läkarmissionens generalsekreterare Josephine Sundqvist kommer att delta i ett panelsamtal under Insamlingsforum, ett evenemang som samlar Sveriges insamlingsorganisationer.

Den 16 mars inleds dagens aktiviteter med ett panelsamtal med titeln "Vad händer när godheten ifrågasätts?"  På senare år har bland annat humanitära insatser och klimatengagemang kommit att ifrågasättas alltmer – i vissa fall till den grad att den bakomliggande viljan att göra gott för andra misstänkliggjorts genom etiketter som ”godhetssignalering” och ”godhetsknarkare”.

Vad innebär det när så väl individer som ideella organisationer ifrågasätts för sina humanistiska värderingar? Och hur påverkar det mediernas bevakning av frågorna, när det plötsligt blivit politiskt inkorrekt att ge samhällets svagaste en röst? Vad händer med forskningen när fakta och vetenskapliga resultat plötsligt debatteras som om de vore forskarens personliga åsikter?