10 februari 2023

Akut läge efter jordbävningarna!

Just nu behövs det mest basala: Mat, rent vatten, filtar och någonstans att sova för den som vågar sig inomhus. Rädslan för efterskalv är så stor att människor hellre stannar ute trots att det är kallt och snöar. Förödelsen efter jordbävningen är enorm.

Vår partner i Syrien jobbar i princip dygnet runt. ”Vi har haft krig i tolv år men det här är värre”, säger en av hjälparbetarna.Rädsla för nya skalvDen mobila klinik som har använts till mödravård för gravida kvinnor har nu blivit en klinik som tar hand om skadade. Kyrkor och center används som sovsalar.Påtagligt är att lyssna också ingår i det mest basala. Många människor sitter helt apatiska och behöver få sätta ord på det trauma som de har varit med om. Rädslan för nya skalv och vad framtiden kommer föra med sig ligger också nära.Din gåva gör stor skillnadDet är mycket som vi inte kan göra för de drabbade i Syrien. Men matkassar och filtar kan vi få fram och dela ut. 

Din hjälp behövs! 

                                           

 

                                                   Stöd till de drabbade!