12 augusti 2022

World Humanitarian Day 2022

Den 19 augusti är det World Humanitarian Day, dagen då vi uppmärksammar människor som arbetar med att hjälpa de mest utsatta – våra kollegor och partners som finns på plats där hjälpen behövs som mest. Det är ett jobb som innebär farliga och svåra arbetsförhållanden. Ett jobb där människor riskerar sina liv för att rädda liv.

Inför årets World Humanitarian Day vill vi lyfta alla eldsjälar som outtröttligt arbetar för att göra världen bättre. Läkarmissionens kollegor och partner har stått vid frontlinjen och hanterat kriser som covid-19 pandemin och kriget i Ukraina. Det är livsviktiga insatser som att ge skydd, mat och vård till människor på flykt, förse byar med rent vatten i länder som Niger och Sydsudan där vattenbristen och torkan är alarmerande akut. Insatser som ska genomföras under mycket svåra förhållanden och för samtliga av våra kollegor är arbete under krig och konflikt vardag.

För under de mest svåra förhållanden måste människor fortfarande ha mat, tillgång till rent vatten, barn ska få gå i skolan, kvinnor ska få föda barn på sjukhus och människor ska ha förutsättningar att själva bygga upp sina liv. 

Utan dessa kvinnor och män som varje dag väljer att fortsätta arbeta och kämpa, skulle hjälpen inte nå fram.

 

I Läkarmissionens sociala medier (Facebook och Instagram) kommer vi dela våra modiga kollegors reflektioner och historier om hur det är att arbeta där hjälpen verkligen behövs.

Följ oss på Instagram @lakarmissionen och på Facebook där vi kort och gott heter Läkarmissionen.