Tillbaka till egen insamling
Bild

Esa Pruikkonen tar socialt ansvar

Esa Pruikkonen tar socialt ansvar och genom detta startar vi nu en insamling till förmån för läkarmissionen. Idag är det viktigare än någonsin att företag tar socialt ansvar. Kunder sätter högt värde på om ett företag uppvisar att de tar socialt ansvar och för många är detta viktigare än kvaliteten på själva produkten eller tjänsten. Faktum är att aktörer inom näringslivet har mycket de kan bidra med till samhällsutvecklingen genom att de arbetar för ett bättre samhälle. Allmänheten uppmärksammar inte bara vad företag stöder, men också hur deras produkter och satsningar påverkar miljön. Partners och investerare vill veta att deras pengar går till något bra. Det är därför essentiellt att företag uppvisar att de till exempel tar socialt ansvar, bryr sig om miljön och engagerar sig i välgörenhet. Också ur en PR-synvinkel har det blivit viktigt för företag att kunna visa allmänheten att de kan bidra med något utan att ständigt ha vinstmaximering som fokus. Vi inom Esa Pruikkonen anser att ett genuint genomförande av en socialt ansvarsfull hållning och hållbarhetstänk ligger som grund för våra värderingar. Sedan bildandet av företaget så ligger ansvarsfullt arbetssätt och hållbarhet som grund för vår företagsfilosofi och finns därför i vårt företags DNA. Därför vill vi nu vara med och bidra till Läkarmissionens arbete, var med du också! Vi på Esa Pruikkonen tar en ledande roll genom att aktivt hålla fast vid målsättningar inom hela värdekedjan med investerare, partners, ingenjörer, arkitekter och byggare. Vi månar om ett hållbarhetstänk och en lönsamhet som inte lämnar negativa spår på miljö och omgivning. Vi önskar samarbeta med organisationer, partners och investerare som delar våra värderingar föra att bidra med positiva förändringar. Vi kommer i framtiden fortsätta att bemöta sociala och miljörelaterade utmaningar genom att skänka pengar och sätta av tid till välgörenhet och att engagera oss i socialt ansvar och miljöfrågor. 

Insamlingens syfte

Fotboll för gatubarn i Uganda

Alla som spelar fotboll i Tigers Club är gatubarn eller före detta gatubarn. Genom riktiga träningar och matcher har man skapat en mötesplats som verkligen fångar barnens intresse.

Kärleken till fotboll öppnar gatubarnens hjärta för en dialog om att på allvar försöka lämna livet på gatan. Fotbollens regler och dess krav på disciplin och samarbete används som utgångspunkt för att diskutera vad som krävs för att ”det vanliga livet” ska fungera. Fotboll är en viktigt orsak till de goda resultat som detta projekt har uppnått.