0

Undersökning om vänlighet

Inför Vänliga Veckan 2015 genomförde Läkarmissionen en undersökning om svenskarnas syn på vänlighet.

  • 9 av 10 av de tillfrågade tycker att de själva är vänliga i vardagen. Samtidigt anser betydligt färre, 2 av 3, att människor i deras omgivning är vänliga mot dem.
  • Varannan svensk önskar att de vore mer vänliga i vardagen. Samtidigt önskar fler, 2 av 3, att människor i deras omgivning skulle vara mer vänliga i vardagen.
  • Stress anses vara främsta orsaken till att man är ovänlig.
  • Det är vänner och familjemedlemmar som svenskarna i högst utsträckninng anser att de är vänliga mot i vardagen.
  • Fyra av tio svenskar tycker inte att omgivningen var vänligare för 10 år sedan.
  • 8 av 10 anser att de är vänliga flera gånger om dagen medan 2 av 3 anser att någon är vänlig mot dem flera gånger om dagen.
  • Var tredje anser att det finns perioder under året då de är mindre vänliga. Flest av dessa svarar att de är mindre vänliga under november–december.
  • De två främsta anledningarna till att vara vänlig är att det får en att må bra tillsammans med att personen man är vänlig mot mår bra. Även att vara en bra person, för att skapa en bättre värld samt för att uppfattas som en bra person är också relativt vanliga anledningar.

Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov, som intervjuade 1 008 män och kvinnor i åldern 18–74 år under perioden 5–7 december 2014.

Vänliga Veckan - kollegan