24 mars 2020

Lurade på arbete och utbildning

Från södra Etiopien skickas flickor till huvudstaden Addis Abeba och de bär med sig ett hopp om en ljusare framtid. Flickorna tror att de ska få gå i skolan och att ett jobb väntar så att de kan bidra till sina familjers försörjning. Men verkligheten är en annan. När de kommer fram väntar ett arbete under slavliknande förhållanden. Flickorna tvingas att bära stora buntar av ris som väger 40 till 60 kg.

Läkarmissionens partner på plats kämpar hårt för att befria flickorna från deras slavarbete. De ser till att flickorna får gå i skolan och sedan en yrkesutbildning. Ett påverkansarbete som görs i flera steg. I början fortsätter flickorna att bära ris under dagtid och på kvällarna får de gå i skolan. Eftersom denna typ av barnarbete är olagligt får flickorna så småningom gå i skolan på dagarna. Det kan ta några år för flickorna att bli helt befriade men resultaten vi ser är fantastiska. 

 

“Målet är förstås att befria flickorna helt. Vi prioriterar de yngsta barnen och jobbar metodiskt och envist för att uppnå vårt mål. Det tar några år innan vi är helt i hamn med en flicka, men vi vet att vi kommer att lyckas”, Betelehem Mekonor, ekonomiassistent hos Läkarmissionens partner.