15 april 2020

Den rådande situationen i Ukraina orsakar mer lidande för utsatta barn

COVID: Eftersom regeringen i Ukraina har fattat beslut om karantän har Children Care Center i Lviv tvingats stänga ner. Det orsakar givetvis stora problem för barnen som nu lämnas ensamma i en svår situation. Flera av dem har inte ens mat för dagen eller möjlighet att sköta sin dagliga hygien. De mest utsatta barnen bor hos sina far- och morföräldrar som riskerar att bli svårt sjuka av coronaviruset, om det skulle ske lämnas barnen kvar själva.

Children care center i Lviv, Ukraina är en viktig plats för utsatta barn som kommer från dysfunktionella familjeförhållanden. På centret får barnen mat, tillgång till dusch och kläder. De kan göra sina läxor med stöd från andra vuxna och framför allt får de en normal vardag som baseras på rutiner, trygghet och omtanke. Barnen förbereds för ett framtida liv som självständiga vuxna, något de inte får lära sig hemifrån. Med andra ord är CCC en trygg punkt som på flera sätt ersätter familjerna som inte kan ta hand om barnen. 

 

Våra kollegor på CCC jobbar nu hårt för att kunna hjälpa barnen i deras utsatta situation. Bland annat vill de att barnen ska få tillgång till internet så att de regelbundet kan kontakta barnen via videosamtal och stötta dem. De jobbar även aktivt för att barnen ska få matkassar levererade till sina hem. Just nu går en stor del av arbetet ut på att hitta sponsorer som kan möjliggöra deras uppdrag, att hjälpa barnen i en mycket svår situation.