5 mars 2018

Var med och stoppa könsstympningen!

Könsstympning är ett fruktansvärt övergrepp som orsakar livslångt lidande. Samtidigt är det en stark tradition, som är svår att förändra. Det betyder att ungefär 2 miljoner barn utsätts varje år, trots att könsstympning är förbjudet i många länder.

Läkarmissionens partner Mary Kwamboka och hennes team arbetar hårt för att förbättra situationen för flickor på landsbygden i Kenya. Där pågår könsstympningen traditionellt under några veckor på höstterminen och en viktig del av projektet är att ordna läger där flickorna kan vara trygga under den kritiska perioden. På lägren får de träffa andra tjejer som är i samma situation, spela teater, dansa och lära sig om integritet, självkänsla och om hur kroppen fungerar.  

Teresia är en av flickorna i riskzonen och hon säger. ”Släkten säger att jag inte kommer kunna bli gift och få barn om jag inte omskärs. Men här har jag träffat vuxna kvinnor som har utbildning och egna familjer. Det ger mig hopp.” 

Parallellt med lägren arbetar man på bred front för att förändra samhällets och föräldrarnas syn på könsstympning. Det betyder att en del av barnen kan återvända hem efter ”könsstympningssäsongen”, peppade med mod för att våga stå emot släktens hot och tjat och mobbingen de ofta utsätts för i skolan. Men de flickor som inte kan återvända hem får istället komma till ett skyddat boende.  

Swisha 200 kronor till 90 00  217 och märk betalningen #varjeflicka för att ge en flicka plats på lägret. Tillsammans jobbar vi för att #varjeflicka ska slippa könsstympas.

En stolt pappa och hans dotter som slipper könsstympas, tack vare det arbete som Läkarmissionens partner är en del av.