20 november 2018

”Det känns som ett drömjobb”

Under hösten har Läkarmissionen fått en ny generalsekreterare. Lars Arrhenius har redan hunnit besöka projekt i Rumänien och i DR Kongo, där han fick träffa vår partner: doktor Denis Mukwege.

Lars är utbildad jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har en lång erfarenhet av att arbeta som advokat. Men han har också länge arbetat för barns rättigheter.

Lars var den första som hade positionen som barn och elevombud i Sverige och han har tidigare varit ordförande för ECPAT Sverige och generalsekreterare för anti-mobbningsorganisationen Friends. Fram till nyligen var han också vice ordförande för Unicef i Sverige.

Varför är barn viktiga?

– Förutom att barnen är vår framtid så finns en särskild utsatthet hos barn. Deras röst är viktig och det räcker inte att de ges en möjlighet att uttrycka sig utan vi måste också lyssna på vad de har att säga, det är inte alltid som vuxenvärlden gör det.

Hur kommer ditt engagemang för barnrättsfrågor att synas på Läkarmissionen?

– Läkarmissionen jobbar redan utifrån ett rättighetsperspektiv och med ett stort antal projekt som rör barn, till exempel utbildningsprojekt. Det är viktigt att barnrättsperspektivet hela tiden finns med. Där tror jag att jag kommer att kunna bidra.

Dina föräldrar var missionärer i Rwanda och du växte upp som missionärsbarn. Hur har det präglat dig?

– Det har präglat mig en hel del. Jag blev tidigt medveten om att förutsättningarna för människor kan se väldigt olika ut. Det finns tydliga orättvisor. Och det har på verkat mina val i livet och det som jag har jobbat med.

Vad gjorde dig intresserad av tjänsten som generalsekreterare på Läkarmissionen?

– Min bakgrund och min uppväxt i Rwanda och Burundi har gjort att jag har en speciell känsla för utvecklingsländer. Att få göra skillnad för människor är viktigt för mig men hittills har jag ju mest jobbat för organisationer där verksamheten varit inriktad på Sverige. Det känns fantastiskt roligt att få det internationella perspektivet genom jobbet på Läkarmissionen!

Läkarmissionen har en fördel genom att de arbetar direkt med lokala organisationer. Det leder till att man lättare kan se att pengarna som våra givare ger verkligen gör skillnad. Att få leda Läkarmissionen känns som ett drömjobb!

Varför behövs Läkarmissionens givare?
– Läkarmissionen skulle inte finnas till utan sina givare. De är ju helt avgörande, utan våra givare är vi ingenting.

Vad ser du mest fram emot i din nya tjänst?
– Jag ser fram emot att få se hur projekten fungerar i verkligheten och se hur Läkarmissionen gör skillnad i olika länder. Och sen ser jag fram emot att få nya arbetskamrater.