23 januari 2018

Tips till lärare inför Vänliga Veckan

I år har Läkarmissionen tagit fram ett skolmaterial för Vänliga Veckan, som du kan använda dig av i din undervisning. Materialet vänder sig till åk 1-6 och är kopplat till målen i läroplanen om ”Normer och värden”.

Under vecka 7 är det Vänliga Veckan. En vecka där vi uppmanas att vara extra snälla mot varandra.  Veckan startades av Läkarmissionens grundare redan 1946, och sedan några år tillbaka tar Läkarmissionen varje år fram ett tema för årets vecka. I år är det att ”visa vänlighet mot någon som inte tycker som du”.  

Det kan ju handla om allt från stort till smått – så väl för vuxna som för barn. Kanske uppmana politiker till en schyst debatt nu i valåret, göra något gemensamt ihop med motståndarlaget i fotboll. Eller varför inte bjuda hem en klasskompis man inte lekt med tidigare?