23 april 2018

Läkarmissionen och IAS planerar samgående för en starkare framtid

Läkarmissionen och IAS förbereder ett samgående för att förstärka kapaciteten och rusta sig för framtiden. "En fantastisk möjlighet att ge stöd och kunna hjälpa ännu fler utsatta människor", säger Johan Lilja direktor på Läkarmissionen.

Pressmeddelande 23 april: Läkarmissionen och IAS förbereder ett samgående för att förstärka kapaciteten och rusta sig för framtiden.

– En fantastisk möjlighet att ge stöd och kunna hjälpa ännu fler utsatta människor säger Johan Lilja direktor på Läkarmissionen.

Läkarmissionen och International Aid Services (IAS) har samarbetat sedan 1994, i framför allt olika vatten- och sanitetsprojekt. Samarbetet har fördjupats genom åren och redan under 2016 undertecknade organisationerna ett avtal med avsikt att ytterligare förstärka samarbetet. I den tänkta sammanslagningen tar man det ett steg till. 

– Med en förstärkning av vår administrativa kapacitet får vi möjlighet att fokusera än mer på vår roll som global aktör inom det humanitära arbetet, säger Daniel Zetterlund CEO på IAS.

Organisationerna gör detta för att skapa synergier för att få en ökad biståndseffektivitet, hållbarhet och relevans. Verksamheterna kompletterar varandra väl. IAS och Läkarmissionen blir tillsammans starkare och kan hjälpa fler människor i utsatta miljöer.

– För Läkarmissionen ligger samgåendet helt i linje med ambitionen att öka närvaron i fält, det kommer också ge oss möjlighet till väsentligt institutionellt stöd till de totala intäkterna, säger Johan Lilja direktor på Läkarmissionen.

I ett samgående kommer IAS, med bevarad identitet, helt inkorporeras i Läkarmissionen. Läkarmissionen kommer stärka upp IAS arbete med en välutvecklad administrativ kapacitet, stark egen finansiering och kompetens inom utvecklingsbistånd. IAS tillför vid samgåendet en stark implementerande kapacitet i fält, och stöd av ett brett nätverk av internationella givare och aktörer.

Både Johan Lilja och Daniel Zetterlund är tacksamma för det stöd som respektive styrelse och ledning gett organisationerna i denna process. Förhoppningen är att den formella införlivningen kan ske under försommaren 2018 för att därefter bli en organisation.

Den nya verksamheten kommer att omsätta över 200 miljoner och har drygt 350 anställda, varav närmare 90 % är lokalanställda i fältarbetare.

För ytterligare information kontakta:

Johan Lilja, direktor Läkarmissionen - Tel 070-628 81 61

Daniel Zetterlund, CEO International Aid Services - Tel 070-777 73 78

Bo Guldstrand, styrelseordförande Läkarmissionen

Johan Sigge, styrelseordförande International Aid Services