18 april 2018

#Hjärtavärlden

Läkarmissionen är en av 51 organisationer som står bakom valmanifestet #hjärtavärlden. Syftet med denna valkampanj är att de globala frågorna ska komma upp på agendan under valåret. Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder, och det som händer i andra länder påverkar oss.

Det är många som tycker att världen har en plats i den svenska valrörelsen. Att #hjärtavärlden är att vilja se en politik som:

 • Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
 • Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen uppfylls till 2030,
  där all politik sätter mänskliga rättigheter först när intressekonflikter uppstår.
 • Påskyndar arbetet för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, oavsett i vilket land de
  sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av klimatförändringarna.
 • Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en verkligt feministisk
  utrikespolitik.
 • Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk utveckling.
 • Står upp för en human migrations- och flyktingpolitik, försvarar asylrätten och skapar säkra och lagliga vägar in i Europa.

  Vi är alla en del av världen, vi har ett ansvar. #hjärtavärlden