9 maj 2017

Seminarium om mod att vägra orättvisor

Läkarmissionens årliga seminarium handlade om rättsstatens betydelse för ett lands utveckling. Inga-Britt Ahlenius, Anders Kompass och Miriam Mondragon talade om sina erfarenheter av rättsstater från olika perspektiv.

Miriam lever i Honduras, ett land med en mycket svag rättsstat. Korruptionen är hög, många poliser är mutade, så även domstolar och politiker. Miriam arbetar för organisationen ASJ. De är Läkarmissionens samarbetspartner och jobbar med att bekämpa korruption. ASJ kan visa på märkbara framsteg i extremt svåra förhållanden, som en lagändring för att skydda barn som utsatts för övergrepp.

Inga-Britt Ahlenius och Anders Kompass har båda visat mod när de vägrat att acceptera orättvisor och olagligheter och har fått betala ett högt pris för det.

 

Anna Bellman (moderator), Anders Kompass, Inga-Britt Ahlenius, Bo Guldstrand (Läkarmissionens styrelseordförande), Miriam Mondragon och Johan Lilja (Läkarmissionens direktor). 

Seminariet hyllade det personliga modet och satte även fokus på rättsstatens stora betydelse för demokratin. Fria val är bara en början. Utan en fungerande rättsstat där medborgare kan känna sig trygga kan mänskliga rättigheter inte skyddas. En bidragande orsak till att människor flyr från sina hemländer handlar om bristen på trygghet och rättvisa.

 

Avslutade seminariet gjorde Terese Fredenwall, med en sång om ett utsatt barn hon mött under en resa med Läkarmissionen. 

 

Foto: Håkan Flank