2017

4 januari 2018

Tack för alla gåvor!

Ett stort tack till alla er som valde att stötta Läkarmissionens projekt i samband med jul och nyår. Ni gör verkligen skillnad för utsatta människor.

Vi fick ett inspirerande mejl, från en av våra månadsgivare, som vi vill dela med oss av. 

”Mitt nyårslöfte är att fortsätta rädda livet på undernärda barn, att borra brunnar i torrlagda byar, hjälpa fattiga barn att få en utbildning, låta kvinnor få föda barn på sjukhus och arbeta för att stoppa könsstympningen. Det gör jag enkelt genom att fortsätta vara månadsgivare hos Läkarmissionen". 

Tack till vår månadsgivare Malin och alla er andra som gör skillnad för utsatta människor genom att bland annat skänka julklappar till välgörenhet!

God fortsättning från alla oss på Läkarmissionen.

 

12 december 2017

DEBATT: Globala målen kräver mer

Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige står utan, skriver företrädarna för 19 organisationer.

Nu går Läkarmissionens direktor Johan Lilja, tillsammans med företrädare för organisationer som Unicef, Plan International Sverige och RFSU, ut med fyra krav på en nationell plan för det fortsatta arbetet.


 

För att Sverige på ett effektivt sätt ska bidra till att vi når de Globala målen för hållbar utveckling kräver vi:

  • Att ansvariga ministrar Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin skyndsamt tar fram en ambitiös handlingsplan med nationella mål och som tar sig an de områden där Sveriges förda politik står i konflikt med de Globala målen.
  • Att handlingsplanen utgår från Sveriges politik för global utveckling och Agenda 2030 delegationens förslag.
  • Att Agenda 2030:s principer tillsammans med rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv från PGU:n ska prägla all politik.
  • Att arbetet med handlingsplanen sker i en öppen process och förankras i riksdagen.

Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling antogs eftersom världen står inför en rad utmaningar och problem. Fortfarande lever 767 miljoner människor i extrem fattigdom och vi får alarmerande fakta om att klimatutsläppen ökar. Sverige har möjlighet att leda arbetet med Agenda 2030 och vara en global förebild. Men då krävs att regeringen höjer ambitionen och ökar takten – nu.