{{cart.TotalNumberOfProducts}}
13 december 2017

Starta en egen insamling direkt på Facebook

Nu kan du starta en egen insamling till Läkarmissionen via Facebook. Varför inte använda nästa högtidsdag till att förändra framtiden för utsatta människor?

Starta en insamling så här:

  1. Klicka här och välj Samla in pengar.
  2. Sätt ett mål och slutdatum för din insamling.
  3. Döp din insamling. Om du vill kan du berätta varför du samlar in pengar. Information om Läkarmissionen kommer automatiskt med. 
  4. Välj en av våra bilder eller ladda upp en egen.
  5. När insamlingen är klar klickar du på Bjud in för att engagera dina vänner. 

Det är enkelt och tryggt att samla in pengar via Facebook. Du kan starta en insamling till exempel i samband med din födelsedag, för att hedra minnet av en vän, vid en humanitär katastrof någonstans i världen eller för att göra något extra gott inför julen.

 

 

12 december 2017

DEBATT: Globala målen kräver mer

Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige står utan, skriver företrädarna för 19 organisationer.

Nu går Läkarmissionens direktor Johan Lilja, tillsammans med företrädare för organisationer som Unicef, Plan International Sverige och RFSU, ut med fyra krav på en nationell plan för det fortsatta arbetet.


 

För att Sverige på ett effektivt sätt ska bidra till att vi når de Globala målen för hållbar utveckling kräver vi:

  • Att ansvariga ministrar Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin skyndsamt tar fram en ambitiös handlingsplan med nationella mål och som tar sig an de områden där Sveriges förda politik står i konflikt med de Globala målen.
  • Att handlingsplanen utgår från Sveriges politik för global utveckling och Agenda 2030 delegationens förslag.
  • Att Agenda 2030:s principer tillsammans med rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv från PGU:n ska prägla all politik.
  • Att arbetet med handlingsplanen sker i en öppen process och förankras i riksdagen.

Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling antogs eftersom världen står inför en rad utmaningar och problem. Fortfarande lever 767 miljoner människor i extrem fattigdom och vi får alarmerande fakta om att klimatutsläppen ökar. Sverige har möjlighet att leda arbetet med Agenda 2030 och vara en global förebild. Men då krävs att regeringen höjer ambitionen och ökar takten – nu.

Läs debattartikeln i sin helhet här.