28 juni 2017

Nu är livet lätt!

Med en nederbörd begränsad till en kort regnperiod och med endast ett fåtal vattenkällor är det dagliga sökandet efter vatten högsta prioritet för landsbygdsbefolkningen i Niger. Oftast faller det tunga ansvaret att hämta vatten på kvinnor och flickor. De får gå väldigt långa sträckor vilket inte bara är jobbigt och ibland farligt, det är också tidskrävande. Det innebär att det blir svårt att hinna med studier eller yrkesutbildningar.

Nu är livet lätt!

Med en nederbörd begränsad till en kort regnperiod och med endast ett fåtal vattenkällor är det dagliga sökandet efter vatten högsta prioritet för landsbygdsbefolkningen i Niger. Oftast faller det tunga ansvaret att hämta vatten på kvinnor och flickor. De får gå väldigt långa sträckor vilket inte bara är jobbigt och ibland farligt, det är också tidskrävande. Det innebär att det blir svårt att hinna med studier eller yrkesutbildningar.

Vattnet som kvinnorna hämtar är ofta förorenat, ibland kan det till och med vara dödligt. I dessa fall, står kvinnorna inför ett omöjligt val – en säker död utan vatten eller att eventuellt dö på grund av smutsigt vatten.

”Nu är livet lätt!”, säger 50-åriga Asse Ali i byn Tolondi i södra Niger.

Asse lever fortfarande i världens fattigaste land och med våra mått mätt är livet knappast lätt. Men hon jämför hur det var innan de fick brunnen. I andra byar pratar kvinnorna, för det är de som verkligen känner av skillnaden, om alla timmar av slitsam vandring som de numera slipper. Och att döttrarna nu kan gå i skolan, eftersom det bara tar några minuter att hämta vatten från brunnen.

Tack för att du stöttar Läkarmissionens projekt via gåvoshoppen!