17 augusti 2017

"Kvinnorna har fått nytt mod"

I sex år studerade 28- åriga Maimouna Issaka vid universitet i Niger med specialinriktning på hygien och sanitet. Sitt första jobb fick hon hos Läkarmissionens partner IAS. Och att Maimouna är ung och kvinna, har aldrig varit ett problem i kontakten med byborna. Tvärtom. – Männen verkar föredra att jag är kvinna, eftersom större delen av mitt jobb går ut på att samtala med kvinnorna, då det traditionellt är deras ansvar att hämta vatten. Däremot blir kvinnorna ibland förvirrade, eftersom jag gör samma saker som, och är jämställd med, männen i teamet.

Läs hela artikeln och annat material från Läkarmissions egen tidning Svenska Journalen här.