7 mars 2017

Kampen mot könsstympning

"Att omskära flickor är en barbarisk sedvänja som bara ger enorm smärta och problem hela livet. Jag visste att det här vill jag jobba för att förändra.” Så säger Mary Kwamboka, som driver Läkarmissionens arbete mot könsstympning i västra Kenya.

Eftersom flickan inte har fått någon som helst bedövning, håller två vuxna i henne så hårt de kan under tiden som omskärerskan skär bort de delar av hennes underliv, som enligt traditionen ska tas bort. Den kraftiga blödningen försöker man minska med hjälp av örter och majsmjöl. Men ingreppet innebär ofta ett enormt lidande och stora problem genom hela livet.

Läkarmissionen har arbetat mot könsstympning i Kenya i tjugo år. Det är en starkt rotad tradition som inte har stöd i någon religion, utan finns i olika kulturer. Könsstympningen är omgärdad av mycket mytbildning, som att man inte blir en riktig kvinna om man inte genomgår ingreppet, att man inte kan gifta sig eller få barn. Dessutom är det en stor fest knuten till riten. En stolthet över att bli kvinna. Och de som vågar säga nej till könsstympning riskerar att bli utstötta av sin familj, mobbade, hotade.

För att förändra synen på könsstympning jobbar Mary Kwamboka och hennes team på bred front. Man driver ett opinionsarbete där man med hjälp av inflytelserika personer, radioreklam, teater och diskussionsgrupper försöker få människor att inse vilken onödig och skadlig rit könsstympning är.

Mary Kwamboka är född och uppväxt i regionen där hon arbetar.

En del av arbetet är också att skydda flickor under de veckor på året som könsstympningen pågår. De får komma till ett läger där de träffar andra flickor i samma situation. De får lyssna till starka förebilder som sagt nej till könsstympning, utbildat sig och visar att man inte behöver vara könsstympad för att träffa en man eller få barn.

I samband med lägret ordnar man också en alternativ ceremoni för att även de flickor som säger nej ska få bli firade och känna att de är viktiga. För ungefär tio år sen, när vår partner ADRA anordnade den första festen för flickor som vägrade att låta sig könsstympas, var det bara en handfull förskrämda flickor med på lägret. Nu i december förra året deltog 780 tjejer.

Arbetet går framåt och det visar även statistiken. I Kuria, i västra Kenya, där Läkarmissionen stöttar arbetet har andelen omskurna flickor minskat från 95% till 75%. Det är fortfarande höga siffror, särskilt i förhållande till resten av Kenya, där man ligger på ca 20% könsstympade flickor. Men det är svårare att ändra starka traditioner på landsbygden, och det visar hur viktigt arbetet är.

För 200 kronor får en flicka plats på lägret. Där är hon skyddad under de veckor på året som könsstympningen pågår. Swisha gärna till 90 00 217 och märk inlägget med "varje flicka".

En stolt pappa som har ändrat inställning till könsstympning och stöttar sin dotter.