7 april 2017

Ge 275 kr till barn i Honduras – få en bok!

Svenska Miriam Mondragons livsöde är ett fängslande drama där hon själv spelar huvudrollen. I boken ”Kärlek i våldets huvudstad” får du följa hennes händelserika resa, från barndomen i Piteå till livet i Honduras, ett av världens farligaste länder. Stöd Miriams kamp för utsatta barn i Honduras. Som tack för din gåva får du den spännande boken om hennes liv .

Svenska Miriam Mondragons livsöde är ett fängslande drama där hon själv spelar huvudrollen. I boken ”Kärlek i våldets huvudstad” får du följa hennes händelserika resa, från barndomen i Piteå till livet i Honduras, ett av världens farligaste länder.

Miriam arbetar för ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa), en organisation som bildades 1998 med målet att arbeta för ett rättvisare samhälle genom att stärka de mest utsatta medborgarnas röst. Och det behövs. Många i Honduras lever i dag i svår fattigdom, och korruption och rättsosäkerhet har bidragit till en stegrande våldskultur som förvärrar läget ytterligare.

Läkarmissionen har sedan flera år stött ASJ:s arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn, bland annat genom att finansiera en studie som låg till grund för en ny lag som antogs i mars 2015 efter omfattande arbete av ASJ.

Vill du hjälpa Miriam i detta viktiga arbete, ge en gåva på 275 kr så får du boken om hennes liv när den kommer ut senare i vår!