20 april 2017

Framgångsrik självförsörjning i Burkina Faso

Burkina Faso är ett av Afrikas fattigaste länder och många människor har svårt att klara den dagliga försörjningen. För fattiga kvinnor som har blivit änkor är livet otroligt tufft. Men genom Läkarmissionens givare erbjuds kvinnor hjälp att bli självförsörjande.

Burkina Faso är ett av Afrikas fattigaste länder och många människor har svårt att klara den dagliga försörjningen. För fattiga kvinnor som har blivit änkor är livet otroligt tufft. Många av dem är analfabeter och de har få resurser för att kunna ge sina barn mat och annat de behöver.

Genom Läkarmissionens projekt erbjuds kvinnorna får och hjälp med att föda upp dem. Det långsiktiga syftet är att det ska göra kvinnorna helt självförsörjande. Ett av målen är också att kvinnorna ska få lära sig att läsa och skriva.

I projektet finns en veterinär som arbetar heltid med att undervisa och stödja kvinnorna kring hur de ska ta hand om sina djur. Veterinären hjälper också till med vaccinering och hjälp om djuren blir sjuka. Man skapar också självhjälpsgrupper, där kvinnorna träffas och stöttar varandra.

Var med och stötta projektet här!