Att satsa på mammor är att satsa på framtiden!

Med anledning av Mors dag släpper Läkarmissionen för tredje året Mammarapporten.

 

 

Rapporten tar tempen på svenska mammors mående och vardag, som det senaste året har präglats starkt av coronapandemin. I rapporten går att läsa om såväl ökad stress som ökad jämställdhet!
Undersökningen bygger på intervjuer med mammor till barn under 18 som bor i Sverige.

Läkarmissionen, arbetar dagligen för att bygga mammors välfärd både globalt och lokalt.
I många delar av världen har flickor och kvinnor lägre status än pojkar och män. Det påverkar deras hälsa, möjlighet till utbildning och inflytande: både som unga flickor, gravida kvinnor och som mödrar till egna barn.

Samtidigt ser Läkarmissionen hur mammor har en nyckelroll när det kommer till förändring. När de får utbildning, möjlighet till självförsörjning och kunskap om sina rättigheter satsar de ofta på barnen och därmed också på framtiden.

Här kan du hämta Mammarapporten i sin helhet