Att skriva testamente

Din gåva förändrar framtiden!

Tack vare gåvor från främst svenska privatpersoner och företag kan vi driva biståndsprojekt i ett 40-tal länder i fyra världsdelar.

Det finaste förtroende vi kan få som organisation är när en givare väljer att lämna en del av sitt testamente till människor i utsatthet, genom Läkarmissionen. Under pandemin märker vi att fler givare än vanligt ser över sina testamenten och vi får många frågor om hur man går tillväga.

Att skriva testamente kan låta som en stor sak men är egentligen rätt enkelt, menar advokat Carl Magnus Lilienberg. Allt som behövs är ett papper där du skriver hur du vill göra med det du lämnar efter dig. Du sätter ord på din sista önskan samt underlättar för dem som blir kvar.

 

- Ju mer medel som ges bort desto mer och bättre forskning, eller humanitära hjälpinsatser, kan ges. Det säger advokat Carl Magnus Lilienberg.

 

Hur vanligt är det att människor i Sverige skriver testamente?
– Det blir allt vanligare eftersom familjestrukturerna blir mindre traditionella och behovet därmed större när parter i en relation kan ha barn från olika äktenskap. I fall där det är flera olika konstellationer inom familjer är det väldigt klokt att skriva ett testamente för att man ska vara säker på att det blir som man vill och har tänkt sig efter sin bortgång.
– En del säger att skriva testamente är ens livs viktigaste handling, och det kan nog stämma. Du kan inte i efterhand tala om hur du vill ha det eller vem som ska få ärva, annat än genom att uttrycka din sista vilja i en testamentshandling.


Har inställningen till testamenten förändrats?

– Det är svårt att se någon skillnad över tid. Inställningen har möjligen ändrats på så sätt att det finns större behov numera än det gjorde förr, just med tanke på hur familjestrukturerna ser ut i dag.


Vid vilken ålder brukar folk skriva ett testamente?
– Erfarenhetsmässigt är det under den senare delen av livet. Med ökad genomsnittsålder och förbättrad hälsa rent generellt, tror jag många väntar allt längre. Bland personer som reser mycket är det vanligare med testamenten i yngre åldrar, eftersom de upplever att resandet innebär en riskexponering.
– Jag brukar ge rådet till alla, oavsett ålder, som har en särskild önskan om hur det ska bli efter deras bortgång att skriva sitt testamente direkt, man kan ju alltid ändra sig om ens situation eller önskemål ändras. Det går egentligen att ändra ett testamente hur många gånger som helst.


Hur rik måste man vara för att det ska vara lönt?
– Det är alltid lönt att skriva ett testamente oavsett förmögenhet eller tillgångar, men det är särskilt viktigt ju större och mer komplex förmögenhet man har eftersom det då ofta finns en större benägenhet hos arvingar att ha olika uppfattningar och att tvista om arvet. Det handlar ju om att i en testamentshandling berätta vad din sista vilja är och det kan underlätta för de efterlevande att tydligt veta vad du vill ska ske efter din bortgång.


Hur brukar folk resonera när det gäller ideella organisationer?
– Det är relativt vanligt att ideella organisationer blir påtänkta i testamenten när den som upprättar testamentet inte har några egna barn. Men också de som har familj och barn vill ibland vara med och stötta forskning eller andra för dem viktiga ändamål. Valet av organisation styrs ofta av individuella faktorer som egen eller närståendes sjukdom, livsåskådning och humanistiska värderingar.


Tycker du att organisationer som Läkarmissionen ska ”göra reklam” för testamenten?
– Ja, det tycker jag. Det är viktigt att sprida kunskap om vad ärvda medel kan åstadkomma. Den erfarenheten har jag från flera ideella organisationer som jag är rådgivare åt. Ju mer medel som ges bort desto mer och bättre forskning, eller humanitära hjälpinsatser, kan ges och i slutänden får vi en bättre värld för alla människor.


Är det vanligt att släktingar blir besvikna om någon har testamenterat pengar till en organisation?
– Det förekommer, men är inte vanligt. Ofta har släktingar stor respekt och förståelse för att deras släkting velat gynna välgörande ändamål. Men ju tydligare man är i att uttrycka sin sista vilja i ett testamente desto enklare brukar boutredning och arvskifte bli.


Vad är viktigt att tänka på när man ska skriva sitt testamente?
– Att man noga funderar igenom hur man vill ha det med sina tillgångar när man är borta och att man är tydlig och hellre skriver för mycket än för lite. Viktigt är också att ta hjälp av jurister, gärna någon som har arvsfrågor som specialområde. Det lönar sig. Man måste också ha två närvarande vittnen som ska se när man själv skriver under och intygar det med sina underskrifter, annars är inte testamentet formellt giltigt.


Har du några andra råd när det gäller testamenten?
– Var noga med att förvara originalet till testamentet på en säker plats. Det är tyvärr vanligt att originalet förkommer när äldre personer flyttar till äldreboenden och delar av bohaget säljs eller slängs. Det är inte alltid en kopia är giltig. Många advokatbyråer och begravningsbyråer kan erbjuda säker förvaring.


Text: Eva Nordenstam von Delwig
Foto: Monkey Business Images

 

2019 fick Läkarmissionen in 27 miljoner kronor som testamenterats för att förändra livet för utsatta människor i världen.

Andra sätt att hjälpa

Nedan finns fler exempel på hur du kan bidra till vår verksamhet och till att människor i utsatthet får chansen till en bättre framtid.

Minnesgåva

Om du vill hedra en vän eller anhörig som går bort kan ett minnesblad från Läkarmissionen vara ett fint sätt.

Gåvogram

Fira någon du tycker om med ett vackert gåvogram, som samtidigt hjälper de som behöver det allra mest.

Gåvoshop

Ge bort en god gärning i stället för en vanlig present på kalaset eller bröllopet.

Månadsgivare

Att ge via autogiro är det mest kostnadseffektiva och långsiktiga sättet att hjälpa.

Engångsgåva

Ge en valfri gåva och betala enkelt via bank, kort, SMS, WyWallet eller Swish.