Akut stöd till Sudan

Ge vatten, mat och skydd till människor på flykt

kr

Den 15 april 2023 startade en väpnad konflikt mellan Sudans armé och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF). 

Hundratusentals människor har tvingats fly våldet, både inom Sudan och över gränserna. Flyktinglägren lider av brist på mat, vatten och sjukvård.

Ditt stöd går främst till vatten och latriner till kvinnor och barn i svår utsatthet. Tack för att du är med och räddar liv!


Insamlingens syfte

Akut stöd till Sudan: 150 kr

Läkarmissionen har funnits på plats i Sudan sedan 1989 och hanterat många kriser. Men våra kollegor på plats säger att de aldrig sett ett krig förvärras så fort som nu.

Människor tvingas lämna sina hem för att undkomma våldet. Främst är det kvinnor och barn som behöver hjälp. Rent vatten, mat och tak över huvudet. Din gåva gör skillnad! 

På uppdrag av UNHCR har Läkarmissionen huvudansvar för vatten och sanitet i 14 flyktingläger. Situationen är desperat. I ett transitläger på gränsen mellan Tchad och Sudan finns en toalett på 8000 personer och en vattenkran på 4000 personer. Läkarmissionen har borrat två brunnar och står för den största delen av den lilla vattenförsörjning som finns.

Det är ca 40 grader i skuggan, förutsatt att det går att finna skugga.  

Kan du stötta människor i denna akuta kris? Varje gåva gör nytta.