Egen insamling Bild

Therese 40 år

Ge gärna en gåva som går till utsatta kvinnor och barn i Kongo, när de söker vård vid Panzisjukhuset. Där får kvinnor hjälp till säkra förlossningar och viktig sjukvård efter våldtäkt. Det finns även vård för barn vid sjukhuset.

Bidra till insamlingen:

Insamlingens syfte

Stöd till Panzisjukhuset i Kongo

Folk vandrar i dagar för att komma till Panzisjukhuset, eftersom det finns bra vård där – trots den krigssituation som råder i stora delar av östra DR Kongo.

Panzisjukhuset är kanske mest känt för Doktor Denis Mukweges insatser för tusentals kvinnor som har utsatts för våldtäkter av olika väpnade grupper, som ett led i krigföringen. Men här erbjuds även vanlig sjukvård, förlossningar med mera. Tack vare stödet från Läkarmissionens givare i Sverige kan även den som är fattig få hjälp här.


Här kan du se en film från projektet: