Egen insamling Bild

Säkra förlossningar för kvinnor och barn

Hjälp kvinnor till säkra förlossningar, "Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon"

Bidra till insamlingen:

Insamlingens syfte

Stöd till Panzisjukhuset i Kongo

Folk vandrar i dagar för att komma till Panzisjukhuset, eftersom det finns bra vård där – trots den krigssituation som råder i stora delar av östra DR Kongo.

Panzisjukhuset är kanske mest känt för Doktor Denis Mukweges insatser för tusentals kvinnor som har utsatts för våldtäkter av olika väpnade grupper, som ett led i krigföringen. Men här erbjuds även vanlig sjukvård, förlossningar med mera. Tack vare stödet från Läkarmissionens givare i Sverige kan även den som är fattig få hjälp här.


Här kan du se en film från projektet: