Bild

Mäklarringen Örebro

Livet som gatubarn är utsatt, farligt och helt ohållbart. Läkarmissionen i samarbete med Mäklarringen hjälper barn i Uganda bort från gatan och till en bättre framtid. Läs mer om oss på maklarringen.se/litebattre

Insamlingens syfte

Mäklarringens stöd till gatubarn i Uganda

Livet som gatubarn är utsatt, farligt och helt ohållbart. Läkarmissionen i samarbete med Mäklarringen hjälper barn i Uganda bort från gatan och till en bättre framtid. Läs mer om oss på maklarringen.se/litebattre


Ugandas huvudstad Kampala beräknar myndigheterna att det finns mer än 10 000 gatubarn. De sover på trottoarerna, äter sopor och är utsatta för stora risker för allt från sjukdomar till våld och droger.

För att hjälpa dem stödjer Mäklarringen en mycket framgångsrik insats som ger gatubarn en ny chans i livet, och om det är möjligt återförenar dem med deras riktiga familjer.

  • De får riktiga sängar, rejäla mål mat och ansvarsfulla vuxna som tar hand om dem.
  • De får ta igen förlorad skolgång, hjälpa till med städning, matlagning och arbeta med centrets odlingar och djur.
  • När barnen är redo återförenas de med sina riktiga familjer eller släktingar. Om det inte går får de i stället en utvald fosterfamilj.

Hemligheten bakom det lyckade projektet är att vår lokala partner RETRAK inte släpper barnen förrän de är i trygghet. Trots alla fruktansvärda övergrepp som de varit med om är det imponerande att se hur starka dessa barn är. När de väl bestämt sig för att de vill bort från gatan finns ingen återvändo!

Mer information om projektet

För att komma i kontakt med barnen bedriver RETRAK uppsökande verksamhet i de områden där de lever, bland annat genom att arrangera fotbollsmatcher som lockar barnen att delta i något konstruktivt och roligt. Sedan får de möjlighet till bland annat regelbundna måltider och sjukvård, undervisning om HIV/AIDS och droger samt utbildning i hur man sköter ett litet jordbruk så de kan hjälpa sina familjer om de återförenas. En viktig del är också att återskapa deras förtroende för vuxenvärlden, som ofta är mycket lågt.

När pojkarna visar vilja att lämna gatulivet och återvända till sina familjer påbörjas en återintegreringsprocess i en familjeliknande miljö. Även föräldrar/fosterföräldrar får stöd genom programmet, och RETRAK följer sedan barnen under flera år för att säkerställa att de fortfarande har det bra.

 

Uppdateringar från projektet!

 

4 april 2018:

 

Här kommer en värmande hälsning från vårt senaste besök i Uganda. Under den sedvanliga musik- och dansuppvisningen som killarna gjorde så hade en av de äldre pojkarna skrivit en dikt han ville framföra. Kolla in videon nedan och för dig som har svårigheter med engelskan så gjorde jag en enkel översättning. Enjoy!

 

Kära gäster, mitt namn är Semakula Martin. Jag ska presentera en dikt om livet på gatan.

Gatuliv! Gatuliv! Vad hemsk du är!
Barn driver omkring halvt påklädda, sökandes nåt att göra.
Flugor suger åt sig deras saliv. Regn öser ner över dem medan de söker efter något att äta.
När regnet slutar söker fortfarande. De letar överallt på markens yta…

Gatubarn! Gatubarn! De finns överallt på gatorna!
Letandes efter något att göra och efter något att ha på sig.
Ofta misslyckas de att få tag på det de behöver och tvingas till att stjäla.
Blir de påkomna kan de till och med bli ihjälslagna…

Men tack Gud för RETRAK och andra organisationer, som arbetar med gatubarnen, för deras stora stöd och arbete med att rädda gatubarn.
Må allsmäktig Gud välsigna deras händers verk! På gatan är livet hopplöst, men nu är vi hoppfulla inför framtiden.
Vi värdesätter alla aktörer i arbetet!

 

 

15 februari 2018:

 

Fotboll är en vanligt förekommande sysselsättning på centret. Både för att det är något som de flesta av killarna tycker är väldigt roligt, men det är även ett tillfälle att stärka banden mellan killarna. Fotbollen används också för att skapa uppmärksamhet på stan och skapa kontakt med gatubarnen. Fotbollens regelverk och struktur är också ett utmärkt lättförståeligt sätt att förklara för barnen varför lagar, regler och normer finns i samhället och i familjestrukturer och varför det är viktigt att förstå och följa dem.

 

På centret spelar man fotboll flera gånger i veckan. Både spontant när det ges tillfälle under dagen, men ibland också på ett mer organiserat sätt då man kanske rentav tågar iväg till en större plan i närheten där man möter andra lag från till exempel skolor i grannskapet.

 


14 Februari 2018:

Här kommer en liten uppdatering från gänget på RETRAK och Tigers Club. Efter en något lugnare tid över jul- och nyårshelgerna så har aktiviteterna på centret dragit igång som vanligt. Efter att ha återförenat många killar med sina föräldrar före jul så är det fortfarande inte fullt på centret, utan just nu 15 killar.


En kille har i år kunnat återvända hem och övriga som finns där just nu tror man successivt kunna återvända hem mellan nu och slutet av mars. Självklart kommer många fler nya killar att ansluta under tiden. Tråkigt nog är tendensen att antalet barn på gatan just nu ökar. Fler och fler ugandiska familjer lever i fattigdom och antalet enföräldershushåll ökar i förhållande till tidigare, vilket ökar utmaningarna och utsattheten för många familjer och barn.

En ny utmaning i att hitta gatubarnen är att myndigheterna börjat bygga ny infrastruktur i de områden där barnen tidigare vistades och därför har de tvingats lämna dessa områden och hitta nya vistelseplatser. För att kartlägga vart de finns nu har RETRAK intensifierat sitt outreach-arbete och har redan i år arrangerat flera tillfällen då de serverar mat till barnen i de nya områdena och samtidigt försöker skapa sig en bild av vart barnen nu finns och hur de bäst ska kunna nås.

Tack för att ni är med och fortsätter att stötta killarna att komma hem och få ett bättre liv!

 

Bilderna nedan är från en matutdelning ute på stan och beskriver också hur barnen sover om nätterna.

 


15 december 2017:

Igår hölls en tidig julfest för barnen, då man samlades för att leka, uppträda, spela fotboll och sjunga julsånger. Det blev även lite extra festlig mat, dagen till ära.

 

Bilder från Mäklarringens senaste besök 2017