Bild

Amelies och Ulfs Bröllopsgåva

Ge en gåva till människor som verkligen behöver din hjälp. Gläd våra vänner Amelie och Ulf på deras stora dag 16 september 2023.

Insamlingens syfte

Ge ett övergivet barn en ny familj

Den ekonomiska utvecklingen i Sydafrika har inte kommit alla till del. Som ofta drabbas barnen extra hårt, särskilt om de inte har någon familj eller andra vuxna som tar hand om dem.

Läkarmissionen har sedan många år ett samarbete med den sydafrikanska organisationen Give a Child a Family (GCF), som har utvecklat en mycket framgångsrik modell för att ta hand om övergivna barn och ge dem en bättre framtid. Fokus ligger på att hitta olika strategier för att ge barnen en ny familj, antingen hos släktingar eller hos en fosterfamilj, så de slipper växa upp på institution. Deras arbetsmetod har fått stort internationellt erkännande och sprids nu till fler länder.

Grunden till framgången är att barnen får en ny familj, som blir deras för resten av livet. Familjerna får utbildning i hur de tar hand om barnet, men ingen ekonomisk ersättning. De tar sig an barnet av kärlek och omtanke och får mycket tillbaka av det barn som får växa upp i deras trygga miljö.

GCF har sin bas i den sydafrikanska provinsen KwaZulu-Natal, i ett område som brottas med fattigdom, hög arbetslöshet och allvarliga sociala problem och där ett alarmerande antal barn lämnas utan vuxna och/eller utsätts för våld och vanvård i hemmet. 19 procent av befolkningen räkna som extremt fattig och hela 17 procent av de barn de möter är infekterade med hiv.

Mitt i allt detta har de utvecklat sin framgångsrika modell, som har gett dem hög status inom området sociala omsorgsfrågor. En viktig del i detta är att de inte bara fokuserar på barnen, utan även på fosterfamiljen och hela samhället runtomkring barnen.