Bild

"A Better Home" för utsatta i Rumänien

Läkarmissionen har i mer än 20 år varit djupt engagerade i en omfattande social verksamhet i Rumäniens huvudstad Bukarest, med väldigt goda resultat. Hundratals före detta gatubarn har numera ett vanligt liv med jobb, bostad och familj.

Tillsammans med den rumänska partnern "Liv & Ljus" och i samarbete med Filadelfiakyrkan i Stockholm gör nu Läkarmissionen en satsning på att stötta familjer i de fattiga romska byarna utanför Bukarest.

En del av projektet, som kallas "A Better Home" handlar om att ge skolbarnen lunch. Många familjer i byn har bara råd att ge sina barn ett mål mat om dagen så skollunchen blir ett välkommet tillskott. Det är också ett bra sätt att få föräldrar att skicka barnen till skolan. I projektet ingår också yrkesträning och utbildning för vuxna och aktivt stöd för att hålla samman eller återförena familjer.

De tre flickorna på bilden är 7 år. Från vänster ser vi Nicoleta som vill bli chaufför eller racerförare, Roberta som vill bli läkare och Andrada som vill bli lärare.