Aktiegåvan

Om du skänker din aktieutdelning till Läkarmissionen behöver du inte betala någon kapitalskatt på utdelningen, vilket innebär att aktiegåvans värde direkt stiger med 40 %.

Så här skänker du skattefritt din aktieutdelning

Om du har värdepapper på banken eller annan kapitalförvaltare så gör du Läkarmissionen till mottagare (”rättighetshavare”) av din aktieutdelning. Använd den här blanketten. Om du är kund hos Avanza eller Nordnet kan du göra din ändring direkt via deras hemsidor.

De här två punkterna måste uppfyllas om du ska kunna skänka bort din aktieutdelning:

  • Utdelningen avser ett börsnoterat bolag
  • Aktierna är registrerade på dig som privatperson, eller på dig som ägare av ett fåmansbolag

Vem kan skänka aktieutdelning

Privatpersoner, fåmansbolag och icke börsnoterade bolag kan skänka en gåva skattefritt till ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. Ge bort din aktiegåva du med! Pengarna gör verkligen nytta.

När ska jag skänka bort aktieutdelningen?

Du kan skänka din aktieutdelning minst en vecka före bolagsstämman. Datum för bolagsstämmor hittar du på hemsidan för det företag som du är aktieägare i.

För dig som äger ett fåmansbolag

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än hälften av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och delägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget som en aktiegåva till välgörenhet, också helt skattefritt. Genom att ge utdelningen till oss på Läkarmissionen som har ett 90-konto, går hela aktiegåvan till Läkarmissionens arbete.

Mer information

Vill du ha mer information om aktiegåvan, kontakta Hans Hallström på 08-620 02 03 eller hans.hallstrom@lakarmissionen.se.