Barnfattigdom i Afrika

Fattigdom kan mätas på många sätt, men en av de mest akuta formerna kallas extrem fattigdom. Enligt Världsbanken räknas personer med en inkomst på under 1,90 dollar om dagen per person till den här kategorin. Den här nivån anses vara minimum för att kunna överleva.

Svåra utmaningar för Afrikas fattiga barn

I Afrika söder om Sahara lever drygt 40 procent av befolkningen i extrem fattigdom. Mer än var tredje människa. Och många av de fattiga i den här delen av Afrika är barn.

En människa upplever bara sin barndom en gång. Att leva med fattigdom under den här perioden av livet kan ge förödande konsekvenser för barnets utveckling och möjligheter. Den som är fattig som barn förblir i många fall fattig som vuxen när det saknas förutsättningar som grundutbildning, sjukvård, bostad och annat som gör det möjligt att ha inflytande över sitt liv och må bra.

För att bryta cykeln av fattigdom, som överförs från generation till generation, är det viktigt att bekämpa barnfattigdom. En central del av lösningen är utbildning. Men flera faktorer gör det svårt för fattiga barn i vissa delar av Afrika att avsluta sin utbildning. Till exempel kan det bero på att familjen bor långt från skolan eller att de är diskriminerade på grund av exempelvis religion eller etnicitet. Flickor drabbas ofta extra hårt eftersom andra problem i deras fall kan kombineras med könsnormer.

Flickor och kvinnor i fattigdom

Brist på jämställdhet reflekteras i fattigdom, i Afrika och på andra håll i världen.  Flickor och kvinnor motarbetas socialt, ekonomiskt och politiskt. Många får sämre förutsättningar i livet än män och pojkar i och med faktorer som tidiga äktenskap, våld i nära relationer, våldtäkt, könsstympning, hot och mödradödlighet.

Sociala normer gör det svårare för flickor och kvinnor att få utbildning och tjäna sina egna pengar. Ansvar för tidsödande hemarbete, som vattenhämtning, faller i hög grad på dem. Det är inte ovanligt att kvinnor hålls borta från ekonomiskt beslutsfattande, arbetsplatser och att driva företag. Det är mer sannolikt för en afrikansk kvinna att ha arbetsförhållanden med svaga regelverk och låg lön än det är för en man, i och med att kvinnor generellt har lägre utbildningsnivå och färre yrkeskompetenser som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

När kvinnor inte har möjlighet att ta sig ur fattigdom går det ut över både dem och deras familjer. Men när kvinnors ekonomiska status förbättras, förbättras också situationen för hela familjen. Därför är det otroligt viktigt att bekämpa ojämställdhet och se till  en viktig del av att bekämpa fattigdomen bland barn.

Läkarmissionen hjälper barn i Afrika

Läkarmissionen fokuserar på att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Vår viktigaste verksamhet är biståndsprojekt med tonvikt på Afrika. Genom samarbeten med lokala partners utför vi projekt inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. På så sätt hjälper vi vuxna och barn i Afrika att bekämpa fattigdom.

Nedan beskriver vi ett axplock av våra projekt, för att ge en bild av hur det kan se ut. Mer information om våra projekt hittar du här.

En trygg start på livet

Våra projekt inom social omsorg i olika länder i Afrika behandlar flera sorters problematik. I Sydafrika arbetar vi till exempel för att hjälpa föräldralösa barn från fattiga miljöer att återförenas med sina släktingar eller att hitta en ny trygg familj. Målet är att barnen ska få en barndom i ett omtänksamt hem, inte på en institution. Arbetet sker i nära samarbete med de sociala myndigheterna och under noggrann kontroll. I Etiopien arbetar Läkarmissionen bland annat för att frigöra barn från barnarbete under slavlika förhållanden. I projekten för social omsorg av barn är ofta tillgång till skola och vidare utbildning ett viktigt inslag.

Vi samarbetar med Panzisjukhuset i Dr Kongo, som grundades av nobelpristagaren doktor Denis Mukwege. På sjukhuset så arbetar man bland annat med säkra förlossningar, familjeplanering och att vårda för tidigt födda barn och svårt undernärda barn.

Väg ur fattigdom för hela familjer

Genom att få förutsättningar till självförsörjning kan föräldrar i utsatta delar av Afrika lyfta sig och sina barn ur fattigdom. Vi driver projekt i bland annat Burundi, Uganda och Kenya, där deltagarna först får lära sig att läsa och skriva. Därefter fortsätter utbildningen med ämnen som ger deltagarna rätt kunskaper för att starta egna lokala företag. Till exempel kan det handla om ekonomi, bokföring, affärsplanering, sparande och marknadsföring.

En del i att bli självförsörjande är utbildning, en annan är startkapital. Därför involverar många av de här projekten mot fattigdom i Afrika självhjälpsgrupper, som ger deltagarna möjlighet att spara och låna.

Bli månadsgivare – hjälp barn i Afrika du också

Vill du bidra till att bekämpa fattigdom bland barn i Afrika? Genom att bli månadsgivare stöder du alla våra projekt runt om i världen. 

Genom trygga hem, vård, utbildning och grunderna för att komma igång med en självförsörjande vardag får de inflytande över sin egen framtid. Beloppet per månad väljer du helt fritt.

Du kan även hjälpa barn i Afrika genom att välja en gåva från vår gåvoshop.