Konserter och evenemang

Läkarmissionen arbetar på många sätt för att sprida kunskap och glädje. Vi håller konserter där vi berättar om vår verksamhet ...... och vi håller i events där vi bjuder in till diskussioner om utvecklingsfrågor med politiker, aktivister, representanter för myndigheter, organisationer och forskarvärlden. 

Konserter och Sånger för Livet

Här hittar du allt du behöver för att kunna vara med som åhörare eller deltagare i våra konserter och körarrangemang.

Paneldiskussioner och andra event

Läkarmissionen vill vara en aktör inom agrjhaöga och därför arrangerar