0

Våldsutsatta barn i Honduras

I Tegucigalpa i Honduras utsätts många barn för våld och sexuella övergrepp. Läkarmissionen stödjer ett projekt som både förebygger våld och hjälper de drabbade – och har lyckats ändra lagen till barnens fördel.

1998 bildades en organisation som heter ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa) i det latinamerikanska landet Honduras, med målet att arbeta för ett rättvisare samhälle.

Läkarmissionen har sedan flera år stött ASJ:s arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn, bland annat genom att finansiera en studie som låg till grund för en ny lag som antogs i mars 2015 efter omfattande arbete av ASJ. Den ger barn som utsatts för övergrepp rätt att vittna i ett angränsande rum med en psykolog i stället för att återberätta sin traumatiska upplevelse och korsförhöras inför okända människor.

Men ASJ arbetar även med mer direkta åtgärder, som spaning på misstänkta personer, hjälp vid gripanden, juridisk hjälp och omfattande stöd till brottsoffer och närstående. Förebyggande insatser är också viktiga, som att göra barn medvetna om skillnaden mellan naturlig kontakt och ett sexuellt närmande och att försöka skapa en ”fredskultur” som kan vara ett skyddsnät i det omgivande samhället.

Du kan stödja projektet genom att bli månadsgivare eller genom att ge en engångsgåva. Mer information finns under bilden nedan.

 

Mer information om projektet

ASJ bedriver ett omfattande arbete på många nivåer, med ambitionen att förbättra levnadsstandarden för de allra fattigaste. På makronivå har de haft framgång med att försöka ändra lagar och politik. På mer individnära nivå arbetar de med att:

  • att rehabilitera barn som har utsatts för sexuella övergrepp
  • att barn och ungdomar ska få ta del av förebyggande kurser
  • att utbilda ledare i hur man undviker sexuella övergrepp och var man kan anmäla brott
  • att undervisa domstolstjänstemän om deras skyldighet att garantera barns rättigheter
  • att organisera opinionsbildning och påverkansarbete via media

Det förebyggande och stödjande arbetet riktat till barn bedrivs framför allt i tre utsatta områden i huvudstaden Tegucigalpa. Där bor ungefär 180 000 människor och varje år rapporteras omkring 2 000 sexuella övergrepp på barn.

ASJ har tillgång till juridisk expertis, spaningspersonal samt kuratorer och psykologer för att kunna erbjuda en så heltäckande insats som möjligt. De har i flera sammanhang även lyckats engagera allmänheten och andra organisationer i frågor som rör deras arbete.

 
Faktaruta
  • Land: Honduras
  • Partner: ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa)
  • Målgrupp: Barn 0-18 år samt vuxna och beslutsfattare